Izaberi jezik:
Tema broja

O OBRAZOVANJU I DRUŠTVENIM VREDNOSTIMA

DRUŠTVENE VREDNOSTI U GLOBALNOM OBRAZOVANJU

Sažetak

U ovom radu su izloženi rezultati analize društvenih vrednosti u globalnom obrazovanju koje je sadržano u dokumentima različitih nevladinih i međuvladinih organizacija. Globalno obrazovanje je idejno-političko gledište o obrazovanju koje je utemeljeno na shvatanju da savremeni čovek živi i deluje u svetu globalizacijskih procesa i da je ono potrebno ljudima kako bi razumeli kompleksne odnose između lokalnog i globalnog, zajedničkih društvenih, ekoloških, ekonomskih i političkih pitanja; i kako bi iz toga izveli nove načine razmišljanja i delovanja. Zato je osnovno polazište u ovom radu da je globalno obrazovanje saglasno sa vrednostima društva neoliberalne demokratije i globalizacijskih procesa. U istraživanju su primenjeni analitičko-deskriptivni i komparativni metod kako bi se identifikovale, uporedile i opisale osnovne vrednosti globalnog obrazovanja, kao i njihova međusobna korelacija. Globalno obrazovanje, na lokalnom i globalnom nivou, obuhvata različita područja obrazovanja i nastoji da utiče na sve oblike obrazovanja, a naročito na formalno. U globalnom obrazovanju se posebno ističu vrednosti tolerancije, solidarnosti, pravednosti, saosećanja, jednakosti, odgovornosti, saradnje, nenasilja, inkluzije i raznolikosti.

Ključne reči:

Reference

  • Базић, Јован, и Бојана Секулић. 2017. Идеолошки циљеви и садржаји у програмима за први циклус основног образовања у Србији. Политичка ревија 52 (2): 65 – 85. doi: 10.22182/pr.5222017.5.
  • Бојовић, П. Жана. 2017. Терминалне вредности – животни циљеви: перспектива студената будућих учитеља и васпитача. Иновације у настави 30 (4): 35 – 48. doi: 10.5937/inovacije1704035B.
  • Министарство омладине и спорта Републике Србије [MOСРС]. 2021. Недеља глобалног образовања 2021. Последњи приступ: 06.1.2022. https://www.mos.gov.rs/vest/nedelja-globalnog-obrazovanja-2021?lang=lat.
  • Османлић, А. Иљаз. 2017. Образовање за вредности грађанског друштва. Иновације у настави 30 (1): 108 – 119. doi: 10.5937/inovacije1701108O.
  • Правилник о националном оквиру образовања и васпитања. Службени гласник РС, бр. 98/2017.
  • Bazić, Jovan, & Bojana Sekulić. 2021. Current Globalistic Projects Education in Europe. Knowledge International Journal 47 (2): 281 – 285. XXXII-th International Scientific Conference “Knowledge for development”. Key speech. Struga, Severna Makedonija, 19 – 22.8.2021. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/5353.
  • Burgess, Heidi, & Guy, Burgess. 2006. Intractability and the frontier of the field. Conflict Resolution Quarterly 24 (2): 177 – 186. doi:10.1002/crq.166.
  • Council of Europe [COE]. 2002. Maastricht Global Education Declaration. Последњи приступ: 27.12.2021. https://rm.coe.int/168070e540.
  • European Confederation of Relief and Development NGOs [CONCORD]. 2019. European Confederation of Relief and Development NGOs. Последњи приступ: 27.12.2021. https://concordeurope.org/about-us/#how-we-work.
  • Day, Nicholas (10. 4. 2013). Parental ethnotheories and how parents in America differ from parents everywhere else. Slate. Последњи приступ: 4.1.2022. http://www.slate.com/blogs/how_babies_work/2013/04/10/parental_ethnotheories_andhow_parents_in_america_differ_from_parents_everywhere.html?via=gdpr-consent.
  • Global Education Network Europe [GENE]. 2001. Global Education Network Europe. Последњи приступ: 27.12.2021. https://www.gene.eu/.
  • Morledge, Louis. 2015. Globalno obrazovanje: Potreba za novim idejama. Последњи приступ: 06.1.2022. https://novakdjokovicfoundation.org/sr/globalno-obrazovanje-potreba-za-novim-idejama/.
  • Oradio. 2017. Kako globalno obrazovanje uvesti u formalno? Последњи приступ: 05.1.2022. http://oradio.rs/sr/vesti/drustvo/obrazovanje/kako-globalno-obrazovanje-uvesti-u-formalno-5690.html.
  • Portnoi, М. Laura. 2016. Policy Borrowing and Reform in Education: Globalized Processes and Local Contexts. New york: Palgrave Macmillan.
  • Savet Evrope [SE]. 2010. Smernice za globalno obrazovanje. Lisabon: Severno-južni centar Saveta Evrope. Последњи приступ: 05.1.2022. https://rm.coe.int/smernice-za-globalno-obrazovanje-koncepti-i-metodologije-globalnog-obr/168070ebc2.
  • Spasenović, Vera. 2019. Obrazovna politika : globalni i lokalni procesi. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  • Spring, Joel. 2015. Globalization of Education: An Introduction. New York: Routledge.
  • UNESCO. 2021. Global citizenship education. Последњи приступ: 15.12.2021. https://en.unesco.org/themes/gced.
  • United Nations [UN]. 2020. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Последњи приступ: 15.12.2021. https://sdgs.un.org/2030agenda.
  • Uz, Irem. 2015. The Index of Cultural Tightness and Looseness Among 68 Countries. Journal of Cross-Cultural Psychology 46 (3): 319 – 335. doi: 10.1177/0022022114563611.
PERIODIKA Politička revija 1/2022 1/2022 УДК 37.014:316.752 93-110
ç