Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ

ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ ИЗМЕЂУ ОСПОРАВАЊА И НОВЕ УЛОГЕ У САВРЕМЕНОСТИ

Сажетак

Од краја двадесетог века до данас непрекидно се преиспитује не само улога већ и потреба постојања друштвених и хуманистичких наука, а њихов значај се са већим или мањим интензитетом субјективности драстично оспорава. Разлози за то су бројни. Дошло је до неминовне промене структуре друштва, а тиме и самог појма друштва. Глобализација је на свој пиједестал уздигла профит и све везано за њега, вреднујући све њиме и његовом величином, односно његовим одсуством, а допринос друштвених и хуманистичких наука стварању профита није увек непосредно видљив, и отуда није ни лако мерљив. У савременом друштву очигледно је смањење тражње, што не значи и потребе за научним знањем друштвених и хуманистичких наука и њиховом интерпретативном улогом. Промена значаја друштвених наука се уз то у великој мери меша са потребом њихове дисеминације и делокације. Мењање улоге друштвених и хуманистичких наука је неминовно и услед све веће брзине друштвеног живота, што ће се манифестовати у њиховом све већем окретању прогнози и превенцији, али без напуштања објашњења прошлости и садашњости и нуђења решења за презентне проблеме, као и стављањем акцента на интердисциплинарна и мултидисциплинарна истраживања. Оне могу да задрже свој значај само приближавањем природним наукама али без амбиције надметања, па чак и без тежње за једнакошћу са њима, већ са амбицијом своје увећане друштвене корисности услед растуће иновативности и сложенијег фронетичког вршења своје функције, а тиме и оправданости не само свог постојања већ и вероватног напретка.

кључне речи:

Референце

  1. Мартинова Марина, „Коришћење етнолошког знања у државном управљању. Искуство Русије“, Гласник Етнографског института САНУ, LXI (2), 2013, САНУ, Београд, стр. 41–51.
  2. Фливбјерг Бент, Шта могу друштвене науке, Службени гласник, Београд, 2012.
  3. Babich Babette E, “Physics vs. Social Text: Anatomy of a Hoax”, Telos, Telos Press Publishing, Candor, NY, 107/1996.
  4. Beck Mathiass, “Die Medizin der Zukunft”, Spektrum der Wissenschaft, Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, Mai 2015.
  5. Fri W. Robert, Savitz Maxine L, “Rethinking energy innovation and social science“, Energy Research & Social Science, Institute for Strategic Energy Analysis, NREL, USA, 1/2014, стр. 183–187.
  6. Funmilayo, S. B, “Social Sciences and Human Capacity Building”, Journal of Social Sciences and Public Policy, Faculty of Social Sciences of the University of Oradea, Oradea,Volume 6, Number 2, 2014, стр. 91–104.
  7. Giddens Anthonny, “Hermeneutmics and Social Theory”, Profiles and Critiques in Social Theory, Press University of California Press, Berkley, 1982.
  8. Latour Bruno. The Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy, Cambridge MA, Harvard University Press, Cambridge MA, 2004.
  9. Lewontin Richard C, “Sex, Lies and Social Science”, The New York Review of Books, New York, April 20, 1995.
  10. Macnaghten Phil, Kearnes Matthew B., Wynne Brian, “Nanotechnology, governance, and public deliberation: what role for the social sciences?”, Science communication, Camano Island, Washington, 27 (2) 2005, стр. 268–291.
  11. Sokal Alan D., “A Physicist Experiments with the Cultural Studies”, Lingua Franca 6: 4, United States, May/June 1196.
  12. Sovacol Benjamin K., What are we doing here? Analyzing fiftееn years of energy scholarship and proposing a social science research agenda”, Energy Research & Social Science, Institute for Strategic Energy Analysis, NREL, USA, 1/2014, стр. 1–29.
  13. Stirling Andy, “Transforming power: Social science and the politics of energy choices”, Energy Research & Social Science, Institute for Strategic Energy Analysis, NREL, USA, 1/2014, стр. 83–95.
  14. Stork Peter, Der Zweite Code. Epigenetik – oder: Wie wir unser Erbgut steuern konnen, Reinbek b. Hamburg, Hamburg, 2010.
  15. The Business of People (The Significance of Social Science Оver the Next Decade), Campaign for Social Science & Sage, Los Angelos, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2015.
  16. The Economist, May 13, 1995, стр. 1.
  17. Walerstein Immanuel, “Open the Social Sciences”, Asia-pacific Social Science Review, De La Salle University Publishing House, Manila, Vol.1, No. 1/2000, February, стр. 1–10.
  18. Weinberg Steven, “Sokals Hoax”, The New York Review of Books, New York, August 8, 1996.
периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 001.2/.3 13-23