Izaberi jezik:
Tema broja

RATOVI, VOJNE USTANOVE I ODNOSI U NACIONALNOM ISKUSTVU

DRUGI SVETSKI RAT I DOPRINOS SRPSKOG NARODA POBEDI NAD NACIZMOM

Sažetak

Rad predstavlja spoj filozofskih i socioloških razmatranja problema rata uopšte i Drugog svetskog rata posebno, kao i doprinosa srpskog naroda pobedi nad nacizmom i fašizmom u ovom ratu koji se sagledava iz istorijskog i politikološko-sociološkog ugla. Autori prvo daju kratak pregled različitih pogleda na rat i dominantnih problema sa kojima se suočava svako ko pokuša da definiše pojam rata, s namerom da istaknu specifičnost Drugog svetskog rata kao najveće arene totalnog društvenog oružanog sukoba i do sada najočiglednijeg približavanja apsolutnom ratu. Poseban akcenat autori stavljaju na spoj onoga što se može odrediti kao zaostavština ratova Francuske revolucije i Napoleonovih ratova sa tehničkim napretkom i političkim zlom oličenim u ideologiji fašizma i nacizma. Potom se autori okreću načinu na koji se srpski narod suprotstavio zlu nacizma i fašizma, pokazujući da su na prostoru nekadašnje Kraljevine Jugoslavije postojala dva antifašistička pokreta otpora i da su u oba dominirali pripadnici srpskog naroda.

Ključne reči:

Reference

  • Зорић, Мирјана. 2013. „Битке на Неретви и Сутјесци 1943. године – контроверзе и отворена питања.” Војно дело 65 (3): 189–251.
  • Зорић, Мирјана. 2016. Србија у рату 1941–1944. Искуства герилског ратовања. Београд: Војна академија Универзитета одбране у Београду и Медија центар Одбрана.
  • Кајтез, Илија. 2007. „Политички систем фашизма” Српска слободарска мисао 14: 207–286.
  • Кајтез, Илија. 2012. Мудрост и мач. Филозофи о тајнама мира и рата. Београд: Медија центар Одбрана.
  • Кајтез, Илија. 2019. Социологија. Београд: Војна академија Универзитета одбране у Београду и Медија центар Одбрана.
  • Митровић, Андреј. 1987. Устаничке борбе у Србији 1916–1918. Београд: Српска књижевна задруга.
  • Моријак, Франсоа. 2001. „Беседа добитника Нобелове награде за књижевност.“ Политика, Културни додатак, 4. 3. 2001.
  • Расел, Бертранд. 1998. Историја западне филозофије. Београд: Народна књига, Алфа.
  • Старчевић, Срђан и Кајтез, Илија. 2018. „Берков допринос проучавању војске као друштвене институције” Теме XLII (3): 779–797. doi: doi.org/10.22190/ТЕМЕ1803779S
  • Старчевић, Срђан. 2018. Политички смисао жртава револуционарног терора.Београд: Задужбина Андрејевић.
  • Тарле, Е. 1945. Наполеонова најезда на Русију, 1812. година. Београд: Државни издавачки завод Југославије.
  • Толстој, Лав Николајевич. 1974а. Рат и мир, том I.. Београд: Просвета, 1974.
  • Толстој, Лав Николајевич. 1974б. Рат и мир, том III. Београд: Просвета, 1974.
  • Agneš, Godo, и Miletić, Antun. 1986. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom 15 knjiga 1. Beograd – Budimpešta: Vojnoistorijski institut.
  • Ardrey, Robert. 1966. Teritorial imperative. New York: Atheneum.
  • Brzezinski, Zbigniew. 1993. Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21th Century. – New York: Scribner.
  • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič. 1975. Zapisi iz mrtvog doma. Beograd: Rad.
  • Erl, Edvard M. 1952. Tvorci moderne strategije. Beograd: Vojno delo.
  • Fung, Ju-Lan. 1992. Istorija kineske filozofije. Beograd: Nolit.
  • Gliksman, Andre. 1991. Говор рата. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar.
  • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1966. Filozofija povijesti. Zagreb: Naprijed.
  • Kajtez, Ilija. 2018. Wisdom and Sword, Volume III, Modern Philosophers and Russian Philosophers and Sages on the Mysteries of War and Peace. Beau Bassin (Mauritius): LAP-Lambert Academic Publishing.
  • Kreveld, Martin van. 2010. Transformacija rata. Beograd: Službeni glasnik i Fakultet bezbednosti univerziteta u Beogradu.
  • Lukić, Radomir, i Pečujlić, Miroslav, ur. 1982. Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija, 1982.
  • Maddison, Angus. 2001. The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: OECD, 2001.
  • Milovanović, Nikola. 1981. Vojni puč i 27. mart 1941. Beograd: Sloboda.
  • Nathan, Otto, and Norden, Heinz. 1960. Einstein on Peace. Boston, MA: MIT Press.
  • Nikolić, Kosta, and Dobrivojević, Ivana. 2017. „Creating a Communist Yugoslavia in the Second World War” Balcanica 48: 243–267.
  • Petranović, Branko. 1992. Србија у Другом светском рату 1939–1945.  Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar.
  • Svetska enciklopedija mira, tom I. 1999a. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Svetska enciklopedija mira, tom II. 1999б. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Šušnjić, Đuro. 1982. Znati i verovati. Zagreb: Stvarnost.
  • Tadić, Ljubomir. 1996. Nauka o politici.  Beograd: BIGZ.
  • Vlahović, Branko. 2020. „Putin: Zapad falsifikuje istoriju.”  Вечерње новости. Датум креирања: 20. 06. 2020. Последњи приступ: 28. 05. 2022. https://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:871443-Putin-Zapad-falsifikuje-istoriju/.
  • Vujošević, Jovan (ur.). 1970. Drugi svetski rat, pregled ratnih operacija, knjiga 5. Beograd: Vojnoistorijski institut.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2022 2/2022 УДК 94(=163.41)“1939/1945“ 9-28
ç