Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

DOLINA SRPSKIH KRALJEVA

Sažetak

Prikaz knjige: Milisav Savić, Dolina srpskih kraljeva: Prolećno putovanje 2013., Društvo Raška škola, Beograd, 2014.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 271.22(497.11)-523.409(049.3) 355-363
ç