Изабери језик:
Тема броја

ПИТАЊА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА, ПОЛИТИЧКЕ БОРБЕ И ДИСКУРСА ГОВОРА

ДИСКУРС ГОВОРА НА ПЕТОМ ПРОТЕСТУ „СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА” У БЕОГРАДУ

Сажетак

Протести „Србија против насиља” су трајали неколико месеци током 2023. године и проузроковала су их два масовна убиства из маја 2023. године Протести су пре свега били грађански, да би се у каснијем периоду укључио део опозиционих странака. У периоду док су били грађански на њему су наступале личности из јавног живота као што су драмски уметници Светлана Бојковић и Драган Бјелогрлић и телевизијски водитељи Иван Ивановић и Зоран Кесић. Уз то, анализа обухвата и „обичне људе”, који су добили могућност да говоре као „жртве актуелне власти у Србији”. Због тога се у овом раду анализира какав дискурс је био доминантан у њиховим говорима као што су млади, претучени земљорадник који није желео да прода своју земљу, син Станике Глигоријевић коју је усмртио аутомобил у којем се налазио Зоран Бабић. Метод којим је спроведено истраживање је анализа дискурса. Анализирани су говори који могу да се нађу на Јутјуб (YouTube) каналу кабловске телевизије „Н1” која је вршила директне преносе тих протеста у континуитету. Анализа показује да је доминирао патетичан стил са елементима сарказама и политички-идеолошким елементима.

кључне речи:

Референце

  Бешић, Милош. 2019. Методологија друштвених наука. Нови Сад: Академска књига.

  Животић, Радомир. 2001. Изражавање новинара. Петровац на Млави: Штампарија Стојадиновић.

  Животић, Радомир, и Добривоје Станојевић. 2013. Реторика и политика. Београд: Јасен.

  Радио телевизија Србија [РТС]. 2023. „Протест ‘Србија против насиља’ испред Народне скупштине.” Радио телевизија Србије, 8. мај 2023. https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5187576/protest-srbija-protiv-nasilja-ispred-narodne-skupstine.html.

  Balunović, Filip. 2023. „Opozicioni aktivizam poznatih ličnosti u Srbiji 2017–2021.” Kritika 4 (1): 25–46. DOI: 10.5281/zenodo.7983729.

  Brown, Gillian, and George Yule. 1983. Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

  De Saussure, Louis. 2012. “Cognitive Pragmatics Ways into Discourse Analysis: The Case of Discursive Presuppositions.” Lodz papers in pragmatics 8 (1): 37–59. DOI: 10.1515/lpp-2012-0004.

  Dunn, Kevin, and Iver Neumann. 2016. Undertaking Discourse Analysis for Social Research. Michigan: University of Michigan Press.

  Fuko, Mišel. 2007. Poredak diskursa. Loznica: Karpos.

  Haig, Edward. 2004. “Some Observations on the Critique of Critical Discourse Analysis.” Studies in Language and Culture 25 (2): 129–149. DOI: 10.18999/stulc.25.2.129.

  Janks, Hilary. 1997. “Critical Discourse Analysis as a Research Tool.” Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 18 (3): 329–342. DOI: 10.1080/0159630970180302.

  Kenzhekanova, Kuralay. 2015. “Linguistic features of political discourse.” Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (6 S2): 192–206. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n6s2p192.

  Kulić, Milica. 2020. „Redefinisanje uloge novinara u novom medijskom okruženju ideologija novinarstva, polarizacija medija i socioekonomski položaj novinara.” Communication and Media 15 (48): 115–135. DOI: 10.5937/comman 15-25408.

  Lakić, Igor. 2009. „Modeli analize diskursa novinskih članaka.” Riječ (2): 91–108.

  Mirkov, Lidija. 2019. „ Pripovedanje u novinarstvu kao žanrovski postupak.” Communication and Media 14 (45): 135–156. DOI: 10.5937/comman14-20822.

  N1. „Poslušajte sve govore sa petog protesta ‘Srbija protiv nasilja’.” N1, 4. jun 2023. https://www.youtube.com/watch?v=sK7JqdAmCHc&t=2620s.

  Radović, Nebojša. 2013. „Postaju li osobe sa statusom selebritija društvena grupa?” Komunikacija i kultura online 4 (4): 265–284.

  Van Dijk, Teun. 1993. “Principles of Critical Discourse Analysis.” Discourse & Society 4 (2): 249-283. DOI: 10.1177/0957926593004002006.

  Vladisavljević, Nebojša. 2017. „Medijsko predstavljanje političkih sukoba.” Communication and Media 12 (39): 5–38. DOI: 10.5937/comman 12-13725.

  Wodak, Ruth. 2002. “Aspects of Critical Discourse Analysis.” Zeitschrift für Angewandte Linguistik 36 (10): 5–31.

  Wodak, Ruth, eds. 1989. Language, Power and Ideology: Studies in Political Discourse. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА 2/2024 2/2024 УДК 323(497.11)"2023" 93-106