Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA U VRTLOGU EKONOMSKE KRIZE - globalni i lokalni činioci -

DIMENZIJE I UZROCI EKONOMSKE KRIZE U SRBIJI

Sažetak

Srbija se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi. Osnovni uzrok te krize je defektan koncept privrednih reformi koji se primenjuje od početka 2000. godine i koji je doveo do ekstremno precenjene vrednosti dinara, nagle i preterane liberalizacije uvoza, pa je on enormno povećan i sve ve­ćom cenovnom konkurentnošću sistematski gušio domaću proizvodnju, a posebno izvozno orijentisanu proizvodnju i usluge. Tako je privreda Srbije bivala sve više zahvaćena tzv. „holandskom bolešću“. Uz to, i koncept privatizacije imao je ozbiljne slabosti, pa je i on znatno doprineo jačanju ekonomske krize. U takvim uslovima svetska ekonomska kriza je samo pojačala ekonomsku krizu u Srbiji. Zbog svega toga, Srbija bi morala što pre usvojiti dugoročnu strategiju privrednih i društvenih reformi.

Ključne reči:

Reference

  1. Часопис „Економски анали“, тематски број, јануар 2001.
  2. Часопис „Економски анали“, тематски број, децембар 2002.
  3. Часопис „Економски анали“, тематски број, април 2004.
  4. Зборник радова: Стање и перспективе привреде Србије, Институт економских наука, Београдска банкарска академија, Београд, 2006.
  5. Зборник реферата: Економско-финансијски односи Србије са иностранством – нужност нове стратегије, Научно друштво економиста, Академија економских наука, Економски факултет у Београду.
  6. Штиглиц, Џозеф, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2002.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2010 УДК: 338.124.4(497.11) 11-53
ç