Izaberi jezik:
Tema broja

DRUŠTVO I POLITIČKI SISTEM

DEMOKRATSKI NAČIN PRIPREMANJA I DONOŠENJA ODLUKA

Sažetak

Osnovni cilj rada je da ukaže na činjenicu da je savremenom društvu sve neophodnija neposredna demokratija kao neizostavni uslov visokotehnologizirane društvene reprodukcije. Zaključuje se da dominacija državne uprave dovodi do sužavanja neposredne de­mokratke i do otuđenja vlasti od građana. Zbog neizgrađenosti demokratskih mehanizama, mogućnosti uticaja građana na sadržinu skupštinskih odluka su veoma male. Zakoni od vitalnog značaja za društvenu zajednicu donose se bez konsultacije građana, čija se demokratska prava i obaveze utvrđuju nezavisno od njihove volje. Za optimalan razvoj neposredne demokratije neophodna je maksimalna decentralizacija nadležnosti sa republičkog na lokalni nivo, koja podrazumeva i odgovarajuću finansijsku decentralizaciju, sa čim ide i decentralizacija vlasti i upravljanja. Odnos između građana i predstavničkih organa ne bi se smeo svoditi na izbor narodnih predstavnika, već već bi građani morali imati odlučujući uticaj na rad tih organa.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Влатковић, Милан др: Изазови локалне самоуправе у Србији 1990­-2006., ДО „Локална самоуправа Србије“, Београд, 200б.
  2. Демократија, ЦИД, Подгорица, 2001.
  3. Јовановић, Милан Н.: Политичке институције у политичком систе­му Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  4. Маринковић, Радивоје: Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  5. Марковић, Драган: Локална самоуправа перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  6. Марковић, Драган, „Начин и облици финансирања локалне самоуправе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
  7. Марковић, Драган: Од посредне ка непосредној демократији, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2010.
  8. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  9. Србија политички и институционални изазови, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2008.
  10. Стојадиновић, Миша, „Демократија у XXI веку“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  11. Хелд, Дејвид: Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.
PERIODIKA Politička revija 3/2011 УДК: 321.7:342.34 161-178
ç