Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DEMOKRATSKI KAPACITETI SRBIJE U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI

Sažetak

Predmet ovog rada je merenje institucionalnog kapaciteta Srbije za reforme. Reforme institucija Srbije su ovde vezane za zahteve približavanja Evropskoj uniji. Pretpostavljajući da postoji linearna korelacija između jačine kapaciteta institucija i sposobnosti za njihovo menjanje, kapacitet institucija izražavamo kao odnos agregatnog obima institucija koji se može promeniti u vremenu. Ana­lizom dinamike promene institucija u okviru ovog istraživanja, došli smo do zaključaka o opštem institutcionalnom kapacitetu Srbije, koji je li­nearno korelisan sa reformskim institucionalnim kapacitetom. Ovaj kapacitet je u slučaju Srbije, kao što zaključujemo, veoma visok.

Ključne reči:

Reference

  1. Уговор о ЕУ (Лисабонски уговор)
  2. Повеља ЕУ о основним правима
  3. Стратегија проширења ЕУ за 2012-2013.
  4. Споразум о стабилизации и придруживању (ССП)
  5. Прелазни трговински споразум (ПТС)
  6. М. Прокопијевић, Европска унија, Службени гласник, Београд, 2005.
  7. М. Јањевић, Устав Европе, Службени гласник, Београд, 2007.
  8. С. Самарџић, Србија у процесу придруживања Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. В. Коштуница, Зашто Србија, а не ЕУ, Фонд С. Јовановић, Београд, 2012.
  10. Д. Вукчевић, Безбедност и Европска унија безбедносна политика Европске уније институционалне основе, ИПС, 2008.
  11. И. Јанев, Уставно право и политички систем Европске Уније, ИПС, 2008.
  12. И. Јанев, „Интегрисање у шире економске структуре и капацитет др­жаве за економске интеграције“, Политичка ревија, бр. 2, вол. 11, 2012.
PERIODIKA Politička revija 2/2014 УДК: 321.7+316.334.3(497.11):341.217 (4-672 EU) 117-145
ç