Izaberi jezik:
Tema broja

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

DEMOKRATSKI KAPACITETI LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI

Sažetak

Osnovni cilj rada je da putem komparativnog i dijalektičkog metoda pokaže da ostvarivanje i dalji razvoj lokalne samouprave u Srbiji sudbonosno zavise od savladavanja četiri velike prepreke: otuđivanja vlasništva, dominacije državne uprave, partokratije, i agresivne globalizacije. Sve četiri su tesno povezane i ne mogu se parcijalno savladavati bez istovremenog savladavanja svih zajedno i svake pojedinačno. Posebno se naglašava da državna upra­va određuje ne samo poslove koje će lokalne zajednice obavljati, nego kako će i pod kojim uslovima to činiti. Državna uprava u suštini oktroiše lokalnu samoupravu, stavljajući je u funkciju ostvarivanja sopstvenih ciljeva i zadataka. Zato lokalne samou­prave ima uglavnom ne toliko koliko bi obezvlašćeni građani hteli, već koliko državna vlast hoće, a ona uvek hoće onoliko koliko proceni da njoj treba.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Беговић, Борис, Вацић, Зоран, Мијатовић, Бошко, Симић, Александар: Управљање локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд Смедеревска Паланка, 2000.
  2. Вукомановић, Дијана, „Принцип грађанства у програмима политичких партија у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2008.
  3. Глобализација, зборник, Клио, Београд, 2003.
  4. Голубовић, Загорка: Како калимо демократију – шта нисмо научили, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  5. Decentralization and Local Democracy in the World: First Global Report by United Cities and Local Governments, World Bank, United Cities and Local Governments, 2008.
  6. Локална демократија стање и перспективе (уредник проф. др Мијат Дамјановић), Београд, 2002.
  7. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  8. Марковић, Драган: Изазови локалне самоуправе, Научна КМД, Београд, 2014.
  9. Марковић, Драган: Локална самоуправа перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  10. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  11. Симић, Александар: Принципи модерног управљања локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2002.
  12. Хелд, Дејвид: Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.
PERIODIKA Politička revija 4/2014 УДК 352:321.7(497.11) 77-95
ç