Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI SAVREMENIH POLITIČKIH PROCESA

DEMOKRATSKI EKSPANZIONIZAM I PROBLEM SLOBODE

Sažetak

U radu se analiziraju savremeni procesi širenja (nametanja) od strane vodećih država zapada ali i međunarodnih organizacija. Idejno i političko pomeranje pažnje sa unutrašnje na međudržavno pitanje demokratije, sugerira pretpostavku da je prostor ideja, vrednosti, znanja o demokratiji zasićen i da valja početi sa njenom praktičnom univerzalizacijom. U prvom delu se razmatraju modaliteti demokratskog ekspanzionizma. Pored OUN i drugih međunarodnih organizacija u širenje demokratije svim sredstvima uključuju se vlade zapadnih država, mediji, nevladine organizacije, istaknute ličnosti. Razmatra se i uloga unutardržavnih poziva stranim državama da demokratizuju poredak i društvo. U trećem delu se analizira sloboda kao konstituens demo­kratke. Ali, šta se dešava sa slobodom kada stigne do vlastitog demokratskog ostvarenja? Ona čuva demokratiju ali je i pokreće na nešto novo? Da li je to novo u širenju demokratije preko vlastitih državnih granica? Ovo pitanje ostaje otvoreno.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић, З. (1998) Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд
  2. Аврамовић, З. (3/2011) ,,Проблеми модернизације образовања у Србији’’, Национални интерес, ИПС, Београд
  3. Аврамовић З. (1/2010) „Глобализација и дезинтеграција културни, медијски и образовни аспекти’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд
  4. Аврамовић, З. (2002) Невоље демократије у Србији, Прес, Н.Б. Нови Сад
  5. Вебер, М. (1969) Привреда и друштво, Просвета, Београд
  6. Токвил, А. (1990) О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци
  7. Laski, H. (1985) Sloboda u modernoj državi, Rad, Beograd
  8. Rasel, B. (1977) Osvajanje sreće, Kultura, Beograd
  9. Nijman, F. (1974) Autoritarna i demokratska država, Naprijed, Zagreb
  10. Sartr, Ž.P. (1964) Egzistencijalizma je humanizma, V Sutlić, Veselin Masleša, Sarajevo
  11. Berlin, I (1993) Četiri ogleda o slobodi, Filip Višnjić, Beograd
  12. Кин, Џ. (1980) «Отровна воћка демократије», Књижевнареч, 10. новембар
  13. Pejn, T. (1992) Prava čoveka, Filip Višnjić, Beograd
  14. Poper, K. (1994) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, BIGZ, Beograd
  15. Mil, Dz. (1988) O slobodi, Filip Višnjić, Beograd
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2012 УДК: 321.7:123.1 11-28
ç