Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ САВРЕМЕНИХ ПОЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА

ДЕМОКРАТСКИ ЕКСПАНЗИОНИЗАМ И ПРОБЛЕМ СЛОБОДЕ

Сажетак

У раду се анализирају савремени процеси ширења (наметања) од стране водећих држава запада али и међународних организација. Идејно и политичко померање пажње са унутрашње на међудржавно питање демократије, сугерира претпоставку да је простор идеја, вредности, знања о демократији засићен и да ваља почети са њеном практичном универзализацијом. У првом делу се разматрају модалитети демократског експанзионизма. Поред ОУН и других међународних организација у ширење демократије свим средствима укључују се владе западних држава, медији, невладине организације, истакнуте личности. Разматра се и улога унутардржавних позива страним државама да демократизују поредак и друштво. У трећем делу се анализира слобода као конституенс демо­кратке. Али, шта се дешава са слободом када стигне до властитог демократског остварења? Она чува демократију али је и покреће на нешто ново? Да ли је то ново у ширењу демократије преко властитих државних граница? Ово питање остаје отворено.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З. (1998) Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд
  2. Аврамовић, З. (3/2011) ,,Проблеми модернизације образовања у Србији’’, Национални интерес, ИПС, Београд
  3. Аврамовић З. (1/2010) „Глобализација и дезинтеграција културни, медијски и образовни аспекти’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд
  4. Аврамовић, З. (2002) Невоље демократије у Србији, Прес, Н.Б. Нови Сад
  5. Вебер, М. (1969) Привреда и друштво, Просвета, Београд
  6. Токвил, А. (1990) О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци
  7. Laski, H. (1985) Sloboda u modernoj državi, Rad, Beograd
  8. Rasel, B. (1977) Osvajanje sreće, Kultura, Beograd
  9. Nijman, F. (1974) Autoritarna i demokratska država, Naprijed, Zagreb
  10. Sartr, Ž.P. (1964) Egzistencijalizma je humanizma, V Sutlić, Veselin Masleša, Sarajevo
  11. Berlin, I (1993) Četiri ogleda o slobodi, Filip Višnjić, Beograd
  12. Кин, Џ. (1980) «Отровна воћка демократије», Књижевнареч, 10. новембар
  13. Pejn, T. (1992) Prava čoveka, Filip Višnjić, Beograd
  14. Poper, K. (1994) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, BIGZ, Beograd
  15. Mil, Dz. (1988) O slobodi, Filip Višnjić, Beograd
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 321.7:123.1 11-28