Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ УТИЦАЈ МЕДИЈА

ДЕМОКРАТСКА ИДЕОЛОШКА ПРОПАГАНДА У СЛУЖБИ КАПИТАЛА

Сажетак

Пропаганда ствара уверење да су демократија и радикални капитализам нужно повезани, не само један са другим, него и са модернитетом, напретком и реформама. Демократски дискурс у служби пропаганде настоји уверити грађане да су неолиберални концепти једини рецепти стабилности и демократије иако приватизација и слободна трговина, два темељна дела структуралних реформи никако нису повезане са стварањем стабилности. Пропаганда је могућа и врло често успешна зато јер је људско понашање подложно обликовању те нема свој простор у идеолошкој, већ у психолошкој сфери. Циљ пропаганде у чијој крајњој инстанци се налази корпоративни капитал је манипулисати свешћу људи и створити симулирану стварност у којој отуђење одговара хајдегеровском облику забораву бића, али и забораву човека јер више нема бића ни човека, већ само потрошне робе безгранично искористиве. Пропаганда као вештачко божанство, аутономна сила, ствара само себе и намеће сопствена правила према којима свака критичка свест нестаје, производећи масовну свест. Капитал и контрола медија, у комбинацији са „доктрином шока“ одлично је оружје у имплементацији „уметности политике“. Циљ рада је доказати да неолиберална идеологија, као идеологија апсолутности капитала, уз помоћ пропаганде медија, ствара друштво спектакла и води рат за освајање свести и обликовању човека према задатој форми.

кључне речи:

Референце

  1. Baudriallard Jean, Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  2. Bodrijar Žan, Duh terorizma, Arhipelag, Novi Sad, 2007.
  3. Bodrijar Žan, Simulakrumi i simulacija, Svetovi, Novi Sad, 1991.
  4. Bernays, Edward, Propaganda, Ig Publishing, Brooklyn, 2005.
  5. Čomski Noam, Propaganda i javno mnjenje, Rubikon, Novi Sad, 2008.
  6. Debord Guy, Society of the Spectacle, Bureau of Public Secrets, 2002.
  7. Fukujama Fransis, Kraj čovjeka, Izvori, Zagreb, 2003
  8. Friedman Milton, Capitalism and freedom, Chicago University Press, Chicago, 1962.
  9. Herman Edward S., Chomsky Noam, Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York, 1988.
  10. Kara-Murza Segej, Manipulacija svešću, Vesna-info, Beograd, 2011.
  11. Klein Naomi, Doktrina šoka – Uspon kapitalizma katastrofe, V.B.Z., Zagreb, 2008.
  12. Mitchell W. J. T., What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago University Press, Chicago- London, 2005.
  13. Nussbaum Martha, Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku, AGM, Zagreb, 2012.
  14. Paić Žarko, Totalitarizam, Meandarmedia, Zagreb, 2015.
  15. Sloterdijk Peter, Kritika ciničkog uma, Globus, Zagreb, 1992.
  16. Sparrow Bartholomew, Uncertain Guardians, JHU Press, 1999.
  17. Wallas, Graham, Nature in politics, Archibald Constable, London, 1908.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 32.019.5:321.7 11-28