Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKI SISTEM

DEMOKRATIZACIJA SVOJINSKIH ODNOSA KAO PRETPOSTAVKA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Sažetak

Osnovni cilj rada je da ukaže na neophodnost demokratizacije svojinskih odnosa kao jednog od preduslova razvoja istinske lokalne samouprave. Onaj ko obezbeđuje sredstva obično određuje i njihovu namenu i raspoređuje ih po sopstvenim kriterijumima. Sredstva koja građani i radne firme ulažu u zadovoljavanje zajedničkih potreba, treba da se pretvaraju u akcije, deonice ili zadružne udele, sa svim pravima neposrednog upravljanja i raspolaganja tim sredstvima. U istinskoj lokalnoj samoupravi niko nije pasivni izvršilac. Svako je pozvan da pokreće inicijative, raspravlja o pokrenutim pitanjima i predlozima, uspostavljaju se direktni odnosi bez ičijeg posredovanja i time se prevazilaze tradicionalni odnosi društvene hijerarhije i subordinacije.

Ključne reči:

Reference

  1. Милан Влатковић, Изазови локалне самоуправе у Србији, Локална самоупра­ва Србије, Београд, 2006.
  2. Глобализација, зборник, Clio, Београд. 2003.
  3. Локална самоуправа и државна управа, Пословни биро, Београд, Драган Марковић, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  4. Драган Марковић, ,,Планетарне тенденције демократизације”, Српска поли­тичка мисао, 4/2009.
  5. Драган Марковић, „Начин и облици финансирања локалне самоуправе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4 /2009.
  6. Драган Суботић, Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  7. Драган Суботић, Реинжењеринг локалне самоуправе, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Матић Петар, Александра Мировић, ,Локална самоуправа у контексту модер­низације Политичка ревија, 3/2011.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 347.23:321.7]:352 99-108
ç