Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DEMOKRATIJA I RACIONALNOST

Sažetak

U ovom radu izložene su osnovne pretpostavke i rezultati teorije racionalnog izbora na individualnom i kolektivnom nivou, kao i inherentni problemi sa kojima se ova teorija suočava. Ukoliko demokratiju shvatimo kao proceduru (odnosno metod agregacije datih preferencija pojedinaca), koja treba da zadovolji određene uslove racionalnosti i etičnosti, pokazuje se da ne možemo da formulišemo takav metod grupnog izbora. Polazeći od ovakvog agregativnog koncepta demokratije, Kenet Erou (Kenneth Arrow) izvodi deduktivni dokaz o nemogućnosti demokratskog društvenog izbora. Zatim se ukazuje na određene teškoće sa kojima se suočava ovakav koncept demokratije, kao i mogući nači­ni da se one prevaziđu. Poslednji deo rada posvećen je konceptu deliberativne demokratije, koji se javlja kao odgovor na probleme agregativnog koncepta.

Ključne reči:

Reference

  1. Готје, Дејвид, ,,Конституисање демократије”, Трећи програм, стр. 119-139, Београд, 2008.
  2. Дал, Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  3. Дал, Роберт, Полиархија, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  4. Estlund, David, ,,Beyond fairness and deliberation: The epistemic dimension of democratic authority”, Deliberative democracy: Essays on reason and politics, 173-205, Edited by James Bohman and William Rehg, London, 1997.
  5. Матић, Милан, Либерализам, популизам и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  6. Новаковић, Александар, „Либерализам и демократија или о једном недавном покушају помирења непомирљивог”, Српска политичка мисао, Ин­ститут за политичке студије, Београд, бр. 4/2009, стр. 117-135.
  7. Павличић, Дубравка, Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд, 2004.
  8. Ресник, Мајкл, ,,Друштвени избори”, Трећи програм, стр. 29-44, Београд, 2008.
  9. Ролс, Џон, Право народа, Alexandria Press, Београд, 2003.
  10. Ролс, Џон, Политички либерализам, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  11. Станчић, Вишња, ,,Либерална демократија као остварење слободе”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010, стр. 153-172.
  12. Стојадиновић, Миша, „Демократија у XXI веку”, Политичка ревија, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 1/2010, стр. 147-163.
  13. Ступар, Милорад, „Рационалност и демократија”, Трећи програм, стр. 9-28, Београд, 2008.
  14. Хардин, Расел, „Јавни избор демократија”, Трећи програм, стр. 83-99, Београд, 2008.
  15. Хардин, Расел, „Теорија рационалног избора”, Трећи програм, стр. 45-65, Београд, 2008.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2013 УДК 321.7:321.01 267-277
ç