Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE TEORIJE

DELIBERATIVNA DEMOKRATIJA I FORUMI ZA UČENJE I RAZVOJ DELIBERATIVNIH VRLINA

Sažetak

Ideal antičkog građanstva i neposredne demokratije iz ovog perioda sastojao se u učešću svih punoljetnih odraslih muškaraca u procesu donošenja političkih odluka vezanih za polis. Ova velika ideja o građanima kao participantima u vođenju političkih procesa se nalazi u srži deliberativnog modela demokratije. Kroz javnu raspravu građani treba da dođu do “javne razložnosti” u vidu politika pogodnih za sve građane – participante. Ovaj rad bavi se pogodnostima foruma za deliberaciju i kolektivni dijalog o pitanjima vezanim za određeno društvo. Najprije kroz objašnjenje svih pogodnosti deliberativne demokratije u odnosu na ostale modele, rad raspravlja efikasnost foruma za deliberaciju (tržišta, civilnog društva, porodice i crkve i obrazovnog sistema) a na kraju razmatra određene nedostatke deliberativnog diskursa. U središtu razmatranja nalazi se zainteresovan, aktivan i informisan građanin koji prilikom svog djelovanja u javnoj sferi naglasak stavlja na obaveze koje ima umjesto prava koja uživa. Riječ je o jednom prelasku sa pasivnog građanstva na koncept aktinog građanstva koji se nalazi u srcu deliberativnog modela demokratije.

Ključne reči:

Reference

  1. Benhabib, Seyla, Тoward a Deliberative Model of Democratian Legitimacy, Princton University Press, 1996.
  2. Вебер, Макс, Протестанска етика, Медитеран, Загреб, 2011.
  3. Wolzer, Michael, The Civil Society Argument, in Chantal Mouffe, Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London – New York: Verso, 1992.
  4. Gutmann, Amy, Democratian education, Prinston University Press, 1987.
  5. Канигем, Френк Теорије демократије, Ридер Савремена политичка теорија, ФПН Београд 2009.
  6. Кимлика, Вил, Савремена политичка филозофија, НСПМ, Београд, 2009.
  7. Mulgan, Geoff, Citizens and Responsabilities, Andrew, 1991.
  8. Павловић, Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Павловић, Вукашин, Држава и друштво, Чигоја штампа, Београд, 2011.
  10. Патнам, Роберт Учинити демократију дјелотворном, Факултет политичких знаности, Загреб, 2003
  11. Подунавац, Милан, Принцип грађанства и поредак политике, Чигоја штампа, Београд, 2001
  12. Ролс, Џон, Теорија правде, ЦИД, Подгорица, 1998.
  13. Салатић, Стеван, „Мултикултурна критика либералне теорије пасивног грађанства“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 01/2015.
  14. Habermas, Јürgen, Communication and the Evolution of society, Beacon, 1978.
  15. Habermas, Јürgen, Between Facts ana Norms, МIT Press, 1996.
PERIODIKA Politička revija 2/2016 УДК 321.7+321.01 19-34
ç