Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

ДЕКОНСТРУИСАЊЕ СРБИЈЕ: ОД ПОСТКОЛОНИЈАЛИЗМА ДО ПОЛУПЕРИФЕРИЈЕ

Сажетак

Постављајући Србију у референтни оквир Балкана, дајем напоредни приказ теорија у које је овај део света био постављан и указујем на специфичности позиције коју Србија, у овом контексту, заузима. Приказ теорија прати промишљање пропуштених и искоришћених прилика за смештање Србије и Балкана у оквире постколонијалне критике и теорије полупериферије.

кључне речи:

Референце

  1. Achearou, Amar: Questioning Hibridity, Postcolonialism and Globalization, Palgrave Macmillan, New York, 2011.
  2. Голдсворти, Весна: Измишљање Руританије, Геопоетика, Београд, 2005. Хејден-Бакић, Милица: Варијације на тему Балкан, Институт за филозофију и друштвену теорију, Филип Вишњић, Београд, 2006.
  3. Хјусон Марина, Стевановић Зоран: Криминал и друштво Србије: изазови друштвене дезинтеграције, друштвене регулације и очувања животне средине, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2015.
  4. Јанг, Роберт: Постструктурализам: сасвим кратак увод, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Лазаревић Радак, Сања: Откривање Балкана, Мали Немо, Панчево, 2013. Лазаревић Радак, Сања: Невидљиви Балкан: прилог историји постколонијалних географија, Мали Немо, Панчево, 2014.
  6. Лазаревић Радак, Сања: На границама Оријента: представе о Србији у енглеским и америчким путописима између два светска рата, Мали Немо, Панчево, 2011.
  7. Leersen, Joep: „Imagologija: povjest i metoda“, Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, (prir. D. Dukić, Z. Blažević) Srednja Europa, Zagreb, 2009.
  8. Пажо, Даниел Анри: Општа и компаративна књижевност, Македонска книга, 2002.
  9. Свилар, Предраг: Медијска конструкција Западног Балкана Mediterran Publishing, Нови Сад, 2011.
  10. Саид, Едвард: Оријентализам, ХХ век, Београд, 2009.
  11. Said Edvard, Krivotvorenje islama, TRIDVAJEDAN, Zagreb, 2003.
  12. Soja, Edvard, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imag­ined Spaces, New York, Wiley, 1996.
  13. Тодорова Марија: Имагинарни Балкан, ХХ век, Београд, 1999.
  14. Varisco, Daniel Martin: Reading Orientalism:Said and the Unsaid, Univesity of Washington Press, Seatle and London, 2006.
  15. Wallerstein, Immanuel, „Semi-Peripheral Countries and the Contemporary World Crisis“, Theory and Society, Vol. 3, No. 4 (Winter, 1976), Springer, New York. 1976.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 327::911.3(497.11)]:316.7 105-118