Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

ДЕФИЦИТИ И ОГРАНИЧЕЊА ГЛОБАЛНОГ УПРАВЉАЊА

Сажетак

У раду се анализира карактер и динамика односа у међународној политици, у којој је све снажнији повратак на реалполитичке садржаје у спољнополитичком деловању великих сила, што недвовосмислено потврђују да глобализација не ради, да јењава њена снага и да је све мање кредибилан концепт уређења савременог светског друштва. Анализа последица глобалног финансијског колапса који је погодио свет 2008. године, турбулентних геополитичких трендова, екстремизма и хаоса у исламском свету, као и идентитетски дезоријентисаног дискурса ЕУ, као постмодерног концепта друштвеног организовања, уверљиво показују да је већи део глобализације дискредитован, а вера у једно човечанство да је све мање пожељан концепт. Глобално управљање светом испољило je бројне дисфункционалности, које су примарно последица изражених асоцијалних аспеката процеса глобализације и њене амбивалентне природе. Истовремено, технолошки развој савременог света подстиче пораст питања која захтевају глобално решавање, као и људске делатности које подразумевају јединствену или међународну регулацију. Отуда циљ рада јесте да укаже да испољене суштинске мањкавости глобалног управљања светом, иако су обесхрабриле веру у једно човечанство, оне нису умањиле објективну потребу глобалног приступа многима садржајима савремене егзистенције људи. Посебно, многи аспекти безбедности, почев од безбедности појединца па до енергетске и еколошке безбедности у савременим условима нису замисливи без интернационалног приступа.

кључне речи:

Референце

  1. Бабић, Јован, „Увод“, у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правым факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд, 2012, стр. 11-44.
  2. Бжежински, Збигњев, Америка – Кина и судбина света, Албатрос Плус, Факултет безбедности, Београд, 2013.
  3. Бек, Урлих, Ризично друштво, Филип Вишњић, Београд, 1992.
  4. Волц, Кенет, Теорија међународне политике, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2008.
  5. Јовановић, Милош, „Послератовски свет између идеологије и политике силе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013.
  6. Кејган Роберт, Повратак историје и крај снова, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2009.
  7. Кокер, Кристофер, Сумрак Запада, Досије, Београд, 2006.
  8. Минклер, Херферд, Империје, Логика владавине светом – Од Старог Рима до Сједињених држава, Албатрос плус, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Нарвесон, Јан, „Да ли се светска власт може спровести на добар начин? Тешко“ у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд, 2012, стр. 149-162.
  10. Piattoni, Simona, „The Theory of Multy-level Governance“, Oxford University Press, 2010.
  11. Поге, Томас, „Кантова визија, Европа и светска федерација“, у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд , 2012, стр. 204-222.
  12. Родрик, Дени, Парадокс глобализације, Службени гласник, Београд, 2013.
  13. Сол Ралстон Џон, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
  14. Стиглиц, Џозеф, Противречности глобализације, СБМ-х, Београд, 2002.
  15. Стојановић, Станислав, Глобализација и безбедносне перспективе света, ВИЗ, Београд, 2009.
  16. Фалк, Ричард, „Глобална власт (нове) замисли“, у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд, 2012, стр. 47­78.
  17. Хабермас, Јирген, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  18. Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД Подгорица,
  19. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд,
  20. Cirn, Mihael, „Globalization and global governace“, Handbook of International relations, Edited by W. Carlsnes, Т. Rise, B.A. Simons, SAGE, London, 2013.
  21. Wendt, Alexander, „Why a World State is inevitable “, European Journal of Inter­national relations, Vol. 9(4), 2003.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 316.32:327.56 93-111