Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

DEFICITI I OGRANIČENJA GLOBALNOG UPRAVLJANJA

Sažetak

U radu se analizira karakter i dinamika odnosa u međunarodnoj politici, u kojoj je sve snažniji povratak na realpolitičke sadržaje u spoljnopolitičkom delovanju velikih sila, što nedvovosmisleno potvrđuju da globalizacija ne radi, da jenjava njena snaga i da je sve manje kredibilan koncept uređenja savremenog svetskog društva. Analiza posledica globalnog finansijskog kolapsa koji je pogodio svet 2008. godine, turbulentnih geopolitičkih trendova, ekstremizma i haosa u islamskom svetu, kao i identitetski dezorijentisanog diskursa EU, kao postmodernog koncepta društvenog organizovanja, uverljivo pokazuju da je veći deo globalizacije diskreditovan, a vera u jedno čovečanstvo da je sve manje poželjan koncept. Globalno upravljanje svetom ispoljilo je brojne disfunkcionalnosti, koje su primarno posledica izraženih asocijalnih aspekata procesa globalizacije i njene ambivalentne prirode. Istovremeno, tehnološki razvoj savremenog sveta podstiče porast pitanja koja zahtevaju globalno rešavanje, kao i ljudske delatnosti koje podrazumevaju jedinstvenu ili međunarodnu regulaciju. Otuda cilj rada jeste da ukaže da ispoljene suštinske manjkavosti globalnog upravljanja svetom, iako su obeshrabrile veru u jedno čovečanstvo, one nisu umanjile objektivnu potrebu globalnog pristupa mnogima sadržajima savremene egzistencije ljudi. Posebno, mnogi aspekti bezbednosti, počev od bezbednosti pojedinca pa do energetske i ekološke bezbednosti u savremenim uslovima nisu zamislivi bez internacionalnog pristupa.

Ključne reči:

Reference

  1. Бабић, Јован, „Увод“, у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правым факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд, 2012, стр. 11-44.
  2. Бжежински, Збигњев, Америка – Кина и судбина света, Албатрос Плус, Факултет безбедности, Београд, 2013.
  3. Бек, Урлих, Ризично друштво, Филип Вишњић, Београд, 1992.
  4. Волц, Кенет, Теорија међународне политике, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2008.
  5. Јовановић, Милош, „Послератовски свет између идеологије и политике силе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013.
  6. Кејган Роберт, Повратак историје и крај снова, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2009.
  7. Кокер, Кристофер, Сумрак Запада, Досије, Београд, 2006.
  8. Минклер, Херферд, Империје, Логика владавине светом – Од Старог Рима до Сједињених држава, Албатрос плус, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Нарвесон, Јан, „Да ли се светска власт може спровести на добар начин? Тешко“ у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд, 2012, стр. 149-162.
  10. Piattoni, Simona, „The Theory of Multy-level Governance“, Oxford University Press, 2010.
  11. Поге, Томас, „Кантова визија, Европа и светска федерација“, у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд , 2012, стр. 204-222.
  12. Родрик, Дени, Парадокс глобализације, Службени гласник, Београд, 2013.
  13. Сол Ралстон Џон, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
  14. Стиглиц, Џозеф, Противречности глобализације, СБМ-х, Београд, 2002.
  15. Стојановић, Станислав, Глобализација и безбедносне перспективе света, ВИЗ, Београд, 2009.
  16. Фалк, Ричард, „Глобална власт (нове) замисли“, у зборнику: Глобално управљање светом, (приредили Јован Бабић, Петар Бојанић), Правни факултет Универзитета у Београду, Досије студио, Београд, 2012, стр. 47­78.
  17. Хабермас, Јирген, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  18. Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД Подгорица,
  19. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд,
  20. Cirn, Mihael, „Globalization and global governace“, Handbook of International relations, Edited by W. Carlsnes, Т. Rise, B.A. Simons, SAGE, London, 2013.
  21. Wendt, Alexander, „Why a World State is inevitable “, European Journal of Inter­national relations, Vol. 9(4), 2003.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2016 УДК 316.32:327.56 93-111
ç