Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

DECENTRALIZACIJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE CRNE GORE

Sažetak

U Crnoj Gori, poput većine države iz regiona Jugoistočne Evrope, država se pojavljuje kao ključni akter u djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Najveći teret obaveza u finansijskom, logističkom, tehničkom i svakom drugom vidu usmjeren je na centralizovane organe vlasti. Reformom sistema u periodu od 2008. do 2012. godine težilo se nalaženju novih načina funkcionisanja socijalne zaštite, kojima bi se poboljšali kvalitet usluga i obezbijedio kvalitetniji obuhvat korisnika različitim socijalnim prestacijama. Iskustvo isključivog oslanjanja na državna sredstva do sada se pokazalo kao prilično neefikasno i destimulativno. Neefikasno, jer obim i sadržina pomoći najčešće nisu dovoljni da zadovolje ugrožene potrebe korisnika. Destimulativno iz razloga što se u dosadašnjoj praksi pokazalao da ne pruža adekvatne podsticaje pojedincu, niti stimuliše (preostale) stvaralačke potencijale čovjeka. Ovaj rad ima za cilj da preispita procese decentralizacije socijalne zaštite u Crnoj Gori i pruži osvrt na potencijalne negativne konsekvence.

Ključne reči:

Reference

  1. Влајковић, Милан: ,,Дефанзивност актуелног концепта социјалне заштите”, Зборник радова Социјална политика и социјални рад, Београд, 2012
  2. Вуковић Дренка, Михаил Арардаренко: Социјалне реформе – Садржај и резултати (уредник Вуковић Дренка), Факултет политичких наука, Чигоја Штампа, Београд, 2011.
  3. Вуковић Дренка, Перишић Наталија: Ризици и изазови социјални реформи, Зборник радова, Чигоја штампа, Београд, 2012.
  4. Ђорђевић Снежана: ,,Изазови децентрализације и регионализације у Србији.ˮ, Децентрализација и регионализација Србије у току транзиције и приближавања европским стандардима, Београд, 2011.
  5. Игњатовић Сузана: ,,Социјални капитал – од академских расправа до јавних политикаˮ, Друштвене трансформације у процесу европских интеграција, Министарство за науку и технолошки развој Србије, Београд, 2004.
  6. Mатковић Гордана: Децентрализација социјалне заштите Србије, Центар за либерално демократске студије, Београд, 2006.
  7. Милосављевић Милосав, Бркић Мирослав: Социјални рад у заједници, Републички завод за социјални заштиту, Србија, Београд, 2011.
  8. Петричковић Милан: Теорија социјалног рада, Социјална мисао, Београд, 2006.
  9. Bob Deacon: Global Social Policy, Sage, London, 2007.
  10. Puljiz Vlado, Bežovan Gojko i drugi: Socijalna politika Hrvatske, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2008.
  11. Puljiz Vlado, Bežovan Gojko i drugi: Socijalna politika, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  12. Vrajt, Erik Olin: Vizije realističnih utopija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2011.

  Službena i strategijska dokumenta:

  1. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2007.
  2. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2008.
  3. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2009.
  4. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2010.
  5. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2011.
  6. Завод за статистику Црне Горе, Попис у Црној Гори,  Подгорица, 2011.
  7. Министарство здравља, рада и социјалног старања, Закон о социјалној и дјечјој заштити Црне Горе, Службени гласник Црне Горе, Подгорица, 2005.
  8. Министарство здравља, рада и социјалног старање Црне Горе, Стратегија за сузбијање сиромаштва и социјалне искључености, Службени гласник Црне Горе, Подгорица, 2007.
  9. Министарство здравља, рада и социјалног старања, Стратегија развоја система социјалне и дјечје заштите у Црној Гори, Подгорица, 2008.
  10. Министарство здравља рада и социјалног старања, Корисници услуга социјалне и дјечије заштите Црне Горе, Подгорица, 2008.
  11. Завод за статистику Црне Горе, Попис у Црној Гори,  Подгорица, 2011.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2014 УДК 374-1:17.022.1 119-133
ç