Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Сажетак

У Црној Гори, попут већине државе из региона Југоисточне Европе, држава се појављује као кључни актер у дјелатности из области социјалне заштите.  Највећи терет обавеза у финансијском, логистичком, техничком и сваком другом виду усмјерен је на централизоване органе власти. Реформом система у периоду од 2008. до 2012. године тежило се налажењу нових начина функционисања социјалне заштите, којима би се побољшали квалитет услуга  и обезбиједио квалитетнији обухват корисника различитим социјалним престацијама. Искуство искључивог ослањања на државна средства до сада се показало као прилично неефикасно и дестимулативно. Неефикасно, јер обим и садржина помоћи најчешће нису довољни да задовоље угрожене потребе корисника. Дестимулативно из разлога што се у досадашњој пракси показалао да не пружа адекватне подстицаје појединцу, нити стимулише (преостале) стваралачке потенцијале човјека. Овај рад има за циљ да преиспита процесе децентрализације социјалне заштите у Црној Гори и пружи осврт на потенцијалне негативне консеквенце.

кључне речи:

Референце

  1. Влајковић, Милан: ,,Дефанзивност актуелног концепта социјалне заштите”, Зборник радова Социјална политика и социјални рад, Београд, 2012
  2. Вуковић Дренка, Михаил Арардаренко: Социјалне реформе – Садржај и резултати (уредник Вуковић Дренка), Факултет политичких наука, Чигоја Штампа, Београд, 2011.
  3. Вуковић Дренка, Перишић Наталија: Ризици и изазови социјални реформи, Зборник радова, Чигоја штампа, Београд, 2012.
  4. Ђорђевић Снежана: ,,Изазови децентрализације и регионализације у Србији.ˮ, Децентрализација и регионализација Србије у току транзиције и приближавања европским стандардима, Београд, 2011.
  5. Игњатовић Сузана: ,,Социјални капитал – од академских расправа до јавних политикаˮ, Друштвене трансформације у процесу европских интеграција, Министарство за науку и технолошки развој Србије, Београд, 2004.
  6. Mатковић Гордана: Децентрализација социјалне заштите Србије, Центар за либерално демократске студије, Београд, 2006.
  7. Милосављевић Милосав, Бркић Мирослав: Социјални рад у заједници, Републички завод за социјални заштиту, Србија, Београд, 2011.
  8. Петричковић Милан: Теорија социјалног рада, Социјална мисао, Београд, 2006.
  9. Bob Deacon: Global Social Policy, Sage, London, 2007.
  10. Puljiz Vlado, Bežovan Gojko i drugi: Socijalna politika Hrvatske, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2008.
  11. Puljiz Vlado, Bežovan Gojko i drugi: Socijalna politika, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  12. Vrajt, Erik Olin: Vizije realističnih utopija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2011.

  Службена и стратегијска документа:

  1. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2007.
  2. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2008.
  3. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2009.
  4. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2010.
  5. Влада, Црне Горе, Закон о буџету, Министарство финансија, Подгорица, 2011.
  6. Завод за статистику Црне Горе, Попис у Црној Гори,  Подгорица, 2011.
  7. Министарство здравља, рада и социјалног старања, Закон о социјалној и дјечјој заштити Црне Горе, Службени гласник Црне Горе, Подгорица, 2005.
  8. Министарство здравља, рада и социјалног старање Црне Горе, Стратегија за сузбијање сиромаштва и социјалне искључености, Службени гласник Црне Горе, Подгорица, 2007.
  9. Министарство здравља, рада и социјалног старања, Стратегија развоја система социјалне и дјечје заштите у Црној Гори, Подгорица, 2008.
  10. Министарство здравља рада и социјалног старања, Корисници услуга социјалне и дјечије заштите Црне Горе, Подгорица, 2008.
  11. Завод за статистику Црне Горе, Попис у Црној Гори,  Подгорица, 2011.
периодика Социјална политика 3/2014 УДК 374-1:17.022.1 119-133