Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ ЈЕ САВРЕМЕНО ДРУШТВО – МАСОВНО ДРУШТВО?

Сажетак

„Масовно друштво“, контроверзни појам у савременој друштвеној теорији, често се погрешно поистовећивује са „модерним друштвом“ или са „индустријским друштвом“, премда се ради о појмовима што се односе на аспекте појава које се преплићу, али не и подударају. Рад, кроз разне дефиниције овог појма и историјски развој две школе које су проучавале масовно друштво – „аристократску школу критике масовног друштва“ и „демократску школу критике масовног друштва“, уз све њихове сличности и разлике, покушава да одреди основне карактеристике масовног друштва које га суштински разликују од свих његових претходника. То су: приступачност елита, расположивост не-елита и масовно понашање (са карактеристикама губитка и потраге за ауторитетом, пропадањем заједништва и ектремним понашањима да се ово стање отуђености превазиђе). Пратећи историјски лук развоја овог друштва пре свега кроз односе елита и маса, рад надаље анализира савремене одлике масовног друштва и његове развојне перпспективе што упућују на одговор питању из наслова рада: савремено позномодерно/постмодерно друштво по својим главним карактеристикама још увек јесте масовно, али је на путу да у догледно време то више не буде.

кључне речи:

Референце

  1. Arendt Hannah, ”Authority in 20.th Century”, Review of Politics, XVIII, 1956, стр. 403-417,   Lederer Emil, State of the Masses, W.W. Norton, New York, 1940.
  2. Гасет Хозе и Ортега, Побуна маса, Алеф Градац, Чачак, 1988.
  3. Дамјановић С. Ивана, „Држава и технологија“, Српска политичка мисао, бр. 3/2013, XX, vol. 4, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  4. Kornhauser William, Politics of Mass Society, Free Press, New York, 1959.
  5. Ле Бон Гистав, Психологија гомиле, Алеф Градац, Чачак, 2007.
  6. Леш Кристофер, Побуна елита и издаја демократије, Светови, Нови Сад, 1996.
  7. Lippman Walter, The Public Philosophy, Transaction Publishers, New York, 1989.
  8. McQuail Denis., McQuail’s Mass Communication Theory, Sage, London, 2005.
  9. Macionis, John J., Culture, society: The basics, 10th edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Publishers, 2009.
  10. Mannheim Karl, Man and Society in the Age of Reconstruction, Kegan Paul, London, 1940.
  11. Mills, C.Wright, The Power Elite, Oxford University Press, New York, 1956.
  12. Неш Кејт, Савремена политичка социологија, Службени гласник, Београд, 2006.
  13. Панарин Александар, Народ без элиты (2006) (Сборник статей), http://derzava.com/art_desc.php?aid=259,
  14. Стојадиновић Миша, „Савремена држава између теорије и праксе“, Српска политичка мисао, бр. 2/2013, год. XX, св. 40,  Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  15. Стојадиновић Миша, Тодоровић Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, бр. 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  16. Tocqueville, Alexis de Democracy in America, The University of Chicago Press, Chicago, 2000.
  17. Tönnies Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig: Fues’s Verlag, (reprint), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2005.
  18. Viereck Peter, Conservativism from John Adams to Churchill, D. Van Nostrand, New York,

   

периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 316.32:316.72 283-300