Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DA LI JE SAVREMENO DRUŠTVO – MASOVNO DRUŠTVO?

Sažetak

„Masovno društvo“, kontroverzni pojam u savremenoj društvenoj teoriji, često se pogrešno poistovećivuje sa „modernim društvom“ ili sa „industrijskim društvom“, premda se radi o pojmovima što se odnose na aspekte pojava koje se prepliću, ali ne i podudaraju. Rad, kroz razne definicije ovog pojma i istorijski razvoj dve škole koje su proučavale masovno društvo – „aristokratsku školu kritike masovnog društva“ i „demokratsku školu kritike masovnog društva“, uz sve njihove sličnosti i razlike, pokušava da odredi osnovne karakteristike masovnog društva koje ga suštinski razlikuju od svih njegovih prethodnika. To su: pristupačnost elita, raspoloživost ne-elita i masovno ponašanje (sa karakteristikama gubitka i potrage za autoritetom, propadanjem zajedništva i ektremnim ponašanjima da se ovo stanje otuđenosti prevaziđe). Prateći istorijski luk razvoja ovog društva pre svega kroz odnose elita i masa, rad nadalje analizira savremene odlike masovnog društva i njegove razvojne perpspektive što upućuju na odgovor pitanju iz naslova rada: savremeno poznomoderno/postmoderno društvo po svojim glavnim karakteristikama još uvek jeste masovno, ali je na putu da u dogledno vreme to više ne bude.

Ključne reči:

Reference

  1. Arendt Hannah, ”Authority in 20.th Century”, Review of Politics, XVIII, 1956, стр. 403-417,   Lederer Emil, State of the Masses, W.W. Norton, New York, 1940.
  2. Гасет Хозе и Ортега, Побуна маса, Алеф Градац, Чачак, 1988.
  3. Дамјановић С. Ивана, „Држава и технологија“, Српска политичка мисао, бр. 3/2013, XX, vol. 4, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  4. Kornhauser William, Politics of Mass Society, Free Press, New York, 1959.
  5. Ле Бон Гистав, Психологија гомиле, Алеф Градац, Чачак, 2007.
  6. Леш Кристофер, Побуна елита и издаја демократије, Светови, Нови Сад, 1996.
  7. Lippman Walter, The Public Philosophy, Transaction Publishers, New York, 1989.
  8. McQuail Denis., McQuail’s Mass Communication Theory, Sage, London, 2005.
  9. Macionis, John J., Culture, society: The basics, 10th edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Publishers, 2009.
  10. Mannheim Karl, Man and Society in the Age of Reconstruction, Kegan Paul, London, 1940.
  11. Mills, C.Wright, The Power Elite, Oxford University Press, New York, 1956.
  12. Неш Кејт, Савремена политичка социологија, Службени гласник, Београд, 2006.
  13. Панарин Александар, Народ без элиты (2006) (Сборник статей), http://derzava.com/art_desc.php?aid=259,
  14. Стојадиновић Миша, „Савремена држава између теорије и праксе“, Српска политичка мисао, бр. 2/2013, год. XX, св. 40,  Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  15. Стојадиновић Миша, Тодоровић Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, бр. 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  16. Tocqueville, Alexis de Democracy in America, The University of Chicago Press, Chicago, 2000.
  17. Tönnies Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig: Fues’s Verlag, (reprint), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2005.
  18. Viereck Peter, Conservativism from John Adams to Churchill, D. Van Nostrand, New York,

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2014 УДК 316.32:316.72 283-300
ç