Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

CIVILIZACIJA – ŠEST UBISTVENIH APLIKACIJA ZA MOĆ ZAPADA

Sažetak

Prikaz knjige: Najl Ferguson, Civilizacija, Službeni glasnik, 2013, 446 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2017 УДК 327+316.722(049.3) 255-263
ç