Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

„БРУШЕНИ“ КАПИТАЛИЗАМ ИЛИ НОВИ СОЦИЈАЛИЗАМ: АЛТЕРНАТИВА НЕОЛИБЕРАЛИЗМУ

Сажетак

Пад „комунизма“ или „социјализма“? Еуфорија и тријумфализам на Западу. Криза либералног капитализма. Капиталистичка експлоатација радника. Марксово објашњење експлоатације. Стаљинов и Титов модел социализма. Крај социјалистичког самоуправљања. Тајкуни и котроверзни бизнисмени. Неодрживост неолиберализма: могуће алтернативе. „Брушени капитализам“. Нови (демократски) социјализам. Својински плурализам. Кинески својински дуализам. Зашто је Маркс незаобилазан?

кључне речи:

Референце

  1. Вебер Макс, Привреда и друштво, први део, Просвета, Београд, 1976.
  2. Видојевић Зоран, Је ли могућ спој социјализма и либерализма, Данас, Београд, 27-28 фебруар 2016.
  3. Јевтић Филип, Конфучије и Његош, Политика, Београд, 2016.
  4. Јовановић Андреа, Уранак или протест, Политика, Додатак: култура, уметност, наука, Београд, 30. април 2016.
  5. Кисинџер Хенри, Дипломатија I, Верзалпрес, Београд, 1999.
  6. Лукић Радомир Д., Предговор, књига Макса Вебера, Привреда и друштво, први део, Просвета, Београд, 1976.
  7. Маркс Карл, Капитал I-III, Култура, Београд, 1964.
  8. Папа Фрањо: Комунисти су украли главну идеју хришћанства, Аналитика, Информативни портал, Подгорица, me, 29. јун 2014.
  9. Петровић Борис, Бомбе деведесетих, Политика, Додатак: култура, уметност, наука, Београд, 4. јун 2016.
  10. Ружица Мирослав, Баук прекаризације, Данас, Београд, 27-28 фебруар 2016.
  11. Хантингтон Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД/Романов, Подгорица/Бањалука, 2000.
  12. Хорват Бранко, Политичка економија социјализма, Глобус, Загреб, 1981.
  13. Fukuyama Francis, The End of History, Free Press, New York, NY, 1992.
  14. Gaddis John Lewis, We Now Know: Rethinking Cold War History, Oxford University Press, New York, NY, 1997.
  15. Gore Al & Blood David, A Manifesto for Sustainable Capi­talism: How businesses can embrace environmental, social and governance metrics, The Wall Street Jornal, New York, December 14, 2011.
  16. Jacques Martin, Крај неолиберализма и криза западне политике, net, 25.08.2016./ The Guardian https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/21/death-of-neoliberalism-crisis-in-western-politics, 21. 08. 2016.
  17. Lukâcs Geor, Geschichte und Klassenbewustsein, Malik Verlag, Berlin, 1923.
  18. Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity, Verso, London/New York, 2011.
  19. Wolf Richard D., интервју, објављен у чланку Хрвоја Шимичевића под насловом Назире се нови социјализам, Подгорица, pcnen.com, 9. август 2016.
  20. Оhfam Report, објављен на годишњем скупу Светског економског форума одржаном у Давосу, јануар 2016, org.uk
периодика Национални интерес 2/2016 УДК 316.323.6/.7:316.42“19/20“ 9-33