Tema broja

AKTUELNOSTI

BRISELSKI SPORAZUM IZ 2013. I BEČKA KONVENCIJA O MEĐUNARODNOM UGOVORNOM PRAVU

Sažetak

Briselski sporazum potpisan 2013. je međunarodni ugo­vor koji su zaključili subjekti međunarodnog javnog prava, država Republika Srbija i međunarodna organizacija EU. Treća strana, takozvano Kosovo nije subjekt međunarodnog prava jer nije članica UN. Zato se Briselski sporazum može tumačiti u skladu sa Bečkom konvencijom o međunarodnom ugovornom pravu iz 1969. godine. Briselski ugovor se može poništiti u kontekstu međunarodnog prava samo ako se Republika Srbija pozove na član 52. Bečke konvencije koji zabranjuje prinudu i pretnje prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. Nesumnjiva protivustavnost Briselskog sporazuma je relevantna samo sa aspekta unutrašnjeg pra­va.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2013 УДК 341.24(497.11:4-672EU)“2013“ 135-154
ç