Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

BRAĆA PO IMENU, KRVI I STRADANЈU

Sažetak

Prikaz knjige: Kiril Ševčenko, Lužičkosrpsko pitanje i Čehoslovačka 1945–1948. Šabac: Centar akademske reči, 2017, 328 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2017 УДК 94(=162.5) (437)”1945/1948”(049.3) 143-146
ç