Izaberi jezik:
Tema broja

RUSIJA, AMERIKA, EVROPA - ČLANCI

BORBA ZA EVROPU

Sažetak

Razmatramo pitanje šta znači borba za Evropu u današnjoj Sriji. Odgovor se kreće u dve ravni: kulturnoj i političkoj. Pokazujemo da mi u kuluturno-civilizacijskom smislu ne pripadamo Evropi, to jest romano-germanskoj civilizaciji. Mi smo zasebna, slovensko-vizantijska civilizacija. Politički interesi za ulazak u EU i NATO ne postoje. Osim gubitka nezavisnosti, teritorijalnih gubitaka i daljeg raspada nacije ne možemo imati nikakve koristi. Ekonomski interesi takođe ne mogu biti garantovani pristupanjem EU. Aktuelno stanje, protivno ovim analitičkim konstatacijama upravo je suprotno. Procesi evrointegracije su dostigli takav stepen da je politička i kulturna nezavisnost zemlje svedena na minimum, što je zaapravo stanje okupacije.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2008 УДК: 327(497.11) 109-124
ç