Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС: ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Сажетак

Болоњски процес представља заједнички подухват држава европског континента у намери да креирају јединствени простора високог образовања који ће омогућити размену знања и идеја ради успешног одговора на изазове глобалног тржишта. Од 1999. године, када је донета Болоњска декларација, до данас, 48 држава је потписало и прихватило начела исте. Република Србија је потписала Болоњску декларацију 2003. године чиме је започела реформу високог образовања. Процес спровођења реформи захтевао је значајан напор како би се усвојила кључна начела и променио дугогодишњи, традиционални начин рада. У самом процесу реформе наилази се на многобројне проблеме од којих поједини и даље представљају недовољно разрађене области попут ЕСПБ и мобилности. Стога, основни циљ рада јесте покушај да се кроз анализу најчешћих проблема стекне свеобухватнији преглед тренутног стања имплементације Болоњског процеса у области високог образовања Републике Србије као и могућност за унапређење.

кључне речи:

Референце

  • Антоловић, Михаел, и Виолета Петковић. 2010. „Studio Bolognese и Болоњска реформа високог образовања у Србији.ˮ Педагошка стварност 56 (3-4) 196‒206.
  • Гајић, Оливера, Марков, Слободанка, и Бранка Радуловић. 2013. „Мишљење студената о предностима и манама Болоњског система.ˮ Педагошка стварност 59 (1): 66‒79.
  • Маринковић Недучин, Радмила, Мирослав, Планчак, Михајло, Бабин, Хелена, Хиршенбергер, и Предраг Лажетић. 2006. „Кратак водич кроз Болоњски процес и нови систем студирања.ˮ Нови Сад: Универзитет у Новом Саду.
  • Новаковић, Нада. 2014. „Глобализација, глобализација образовања и Болоњска декларација.ˮ 38 (1): 285‒298.
  • Спасојевић, Душан, Клеут, Јелена, и Јелена Бранковић. 2012. „Друштвене промене, Болоњски процес и трећа мисија Универзитета у Србији.ˮ Теме 36 (3): 1157‒1172.
  • Универзитет у Новом Саду [УНС]. 2007. Речник појмова Болоњског процес. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду.
  • Bodroški Spariosu, Biljana. 2017. Univerzitetsko obrazovanje pred stalnim izazovima. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  • Bogdanović, Marija. 2005. „Tokovi reforme na Univerzitetu u Beogradu: globalna perspektiva.ˮ U Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi četiri godine kasnije, ur. Srbijanka Turajlić, 25‒35. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža.
  • Branković, Jelena. 2010. “Decision Making on Decision Making, Deciding Governance in Higher Education in Serbia 2002‒2005.ˮ University of Oslo: Faculty of Education. Last access August 11, 2021. http://www.herdata.org/public/Brankovic-thesis.pdf.
  • Damjanović, Radovan, i Rajko Šofranac. 2010. Bolonjski proces i kvalitet visokog obrazovanja. Podgorica: Pobjeda.
  • European Commission. 2018. “The EU in support of the Bologna Process.ˮ Luxembourg:
  • Jarić, Isidora, i Martina Vukasović. 2009. „Bolonjska reforma visokog školstva: mapiranje faktora niske efikasnosti studiranja.ˮ Filozofija i društvo 2 (3): 119‒151. doi: 10.2298/FID0902119J.
  • Jarić, Isidora. 2010. Bolonjska reforma visokog školstva u Srbiji. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju „Filip Višnjićˮ.
  • Lukić, Svetlana, i Dragoslav, Petrović. 2005. „Iskustva nakon dve godine: pilot studije u skladu s Bolonjskom deklaracijomˮ U Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi četiri godine kasnije, ur. Srbijanka Turajlić, 214‒224. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža.
  • Marinković Nedučin, Radmila, i Predrag Lazetić. 2002. Evropski sistem prenosa bodova u visokom školstvu. Vodič kroz ECTS. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža.
  • Observatory Magna Charta Universitatum. 2018. Last access August 10, 2021. http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/read-the-magna-charta/the-magna-charta.
  • Pavlović, Nebojša. 2016. „Sprovođenje Bolonjskog procesa u Srbiji.ˮ Pedagogija 71 (1): 60‒83.
  • Penezić, Marija. 2017. „Bolonjski sistem-pravila, mitovi i realnost.ˮ Beleške. Poslednji pristup 12. avgust. 2021. https://beleske.com/bolonjski-sistem/.
  • Perić, Dragoslav, Martinović, Dragoljub, i Slobodan Obradović. 2005. „Transformacija nastavnih planova i programa Više elektrotehničke škole u Beogradu 1996–2004.ˮ U Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi četiri godine kasnije, ur. Srbijanka Turajlić, 88‒95. Beograd: Altrnativna akademska obrazovna mreža.
  • Turajilić, Srbijanka. Bolonjski proces u Srbiji. IX Skup Trendovi razvoja: „Bolonjski proces i tehnički fakultetiˮ, Kopaonik 03. – 06. 2003. Poslednji pristup 11. avgust 2021. http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/zbor_03/Radovi/u-1.pdf.
  • Vreme. 2009. „Bolonja u Srbiji-kako gde i kako kome.ˮ Poslenji pristup 12. avgust 2021. https://www.vreme.com/cms/view.php?id=900402.
периодика Администрација и јавне политике 2/2021 2/2021 УДК 378.014.4:316.422(497.11) 73-87