Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БИОТЕРОРИЗАМ: СТАРИ ИЗАЗОВ У НОВОЈ БЕЗБЕДНОСНОЈ АРХИТЕКТУРИ САВРЕМЕНОГ СВЕТА

Сажетак

У оквиру нове безбедносне архитектуре савремног света тероризам са свим својим појавним облицима и могућим последицама представља један од водећих безбедносних ризика. Значајне људске жртве, психолошки ефекти, уништење животињског и биљног света, угроженост животне средине и економски губици само су неки од могућих последица врло вероватног коришћења биолошких агенаса (бактерија, вируса, гљивица, паразита и њихових токсина) у будућим терористичким акцијама.Интерeс међу терористима по питању овог оружја несумњиво постоји, расте број могућих починилаца, државних и недржавних актера, а многе такве групе имају и међународне мреже. Технологија производње биолошког оружја данас је освојена и лако доступна, секвенце генома многих микроорганизама као и научне информације о њима могу се наћи у литератури и на интернету,постоји велики број лабораторија у чији се рад нема увек потпуни увид. Климатске промене и многи други еколошки и социолошки чиниоци (миграције. глобализација са својим позитивним и негативним ефектима) доприносе појави нових и ширењу заразних болести чији узрочници могу бити злоупотребљени од стране терориста. Због свега тога важно је јачати националне ресурсе за превенцију и реаговање у случају потенцијалног биотерористичког акта, интензивирати међународну срадњу и на такав начин допринети глобалној борби против тероризма.

кључне речи:

Референце

  1. Alibek K., Biohazard, Random House, New York, 1999.
  2. Breeze, R., „Agroterrorism betting far more than the farm“,Biosec, 2(4), 2004.
  3. Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), аvailable at: http://www.opbw.org/, 2014.
  4. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition, NHS Publication No. CDC 21-1112, 2009.
  5. Black, JL, Genome projects and gene therapy: gateways to next generation biological weapons, 2003.
  6. Carus, WS, Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents in the 20th Century, National Defense Univerisity, Washington, 1998.
  7. Cutler S. “Refugee crisis and re-emergence of forgotten infections in Europe”, ClinMicrobiol Infect, 2015.
  8. Gursky E, Inglesby TV, O’Toole T., “Anthrax 2001: observations on themedical and public health response”, Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice and Science. 2003.
  9. Hall MJ, Norwood AE, Ursano RJ, Fullerton CS.,“The psychological impacts of bioterrorism”, Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, andscience, 1(2), 2003.
  10. Henderson DA, Inglesby TV, Bartlett JG, et al.,Smallpox as a biological weapon: Medical and Public Health management, JAMA, 1999.
  11. Inglesby TV, Dennis DT, Henderson DA, Bartlett JG, et al. Plague as abiological weapon: medical and public health management, JAMA, 2000.
  12. Inglesby TV, Henderson DA, John G. Bartlett JG, et al., Anthrax as a biological weapon. JAMA, 1999.
  13. Jović R, Savić A., Bioterorizam, biološki rat, biološko oružje, Institut zapolitičke studije, Beograd, 2004.
  14. Kuhlau F. and Hart J., “Biosecurity and international security implications”, in: Burgess P. (ed.) The Routledge Handbook of New Security Studies, Routledge, 2010.
  15. Liu,W. Zhang, Z. Wan, S., “Predominant role of water in regulating soil and microbial respiration and their responses to climate change in a semiarid grassland”, Global Change Biology, 15(1), 2009.
  16. Ostfield ML, “Strengthening biodefense internationally: illusion and reality”, Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, 2008.
  17. Radakovic S, Marjanovic M, Surbatovic M, Vukcevic G, Jovasevic-Stojanovic M, Ristanovic E., „Biological pollutants in indoor air“, Vojnosanitetski pregled, 71(12), 2014.
  18. Ristanovic E., Bioterrorism: prevention and response, Odbrana Media Center, Beograd, 2015.
  19. Ristanovic E., „Infectious Agents as a Security Challenge: Experience of Typhus, Variola and Tularemia outbreaks in Serbia“, Bezbednost, Beograd, LVII, No. 2, 2015.
  20. Ristanovic E., Radakovic S., „Bioterrorism as a threat to Food Supply Systems“, in: Caleta D., Radovic V. (eds.), Comprehensive Approach as „Sine QuaNon“ for Critical Infrastructure Protection, IOS Press Amsterdam, 2015.
  21. Стојановић Ђ., Ристановић Е., „Трка са временом: однос биолошког оружја и међународне безбедности“, Политичка ревија, 2/2010.
  22. Taubenberger J.,Morens D., 1918 Influenza: the Mother of All Pandemics, Centers for Disease Control and Prevention, 2006.
  23. Тодоровић К., “Успомене на епидемију пегавца из 1914-1915. године”, Зборник оснивачке скупштине Југословенског друштва за историју медицине, фармације и ветерине, Београд, 1957.
периодика Политика националне безбедности 1/2016 УДК:327.88:623.458 233-259