Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БЕЗБЕДНОСНЕ СТРАТЕГИЈЕ МАЛИХ ДРЖАВА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Савремено изучавање могућности малих држава да се одупру безбедносним претњама далеко је одмакло од схватања да се оно своди на класичну политику баласирања и развијања сопствених војних потенцијала. Томе је допринело „проширивање поља безбедности“, детаљно посматрање безбедности као стања, организације и функције, као и проучавање природе држава које се, услед заједничких особина и начина деловања у међународним односима, деле на мале и велике државе, односно силе. У уводном делу рада се обрађује теме дефинисања малих држава према стандардним критеријумима (квантитативни, квалитативним и релационим), а затим се, у његовом другом делу, објашњавају главне стратегије које мале државе користе при суочавању са безбедносним претњама. У трећем делу рада, ова теоријска сазнања се примењују на случај Србије, то јест на њену изложеност, као мале државе, низу безбедносних претњи од завршетка хладноратовског периода до данашњег дана, све како би се извукли закључци које су безбедносне стратешке могућности које сада стоје пред Србијом и шта оне могу да јој донесу.

кључне речи:

Референце

  • Agius C. and Devine K. 2011.  „Neutrality: A really dead concept?’ A reprise”. Cooperation and Conflict, 46(3), 265–284.
  • Bjøl, E. 1971. „The Small State in International Politics”. In: Schou, A., Brundtland, A. (eds.), Small States in International Relations. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
  • Buzan B. 1983. People, States, Fear: The National Security Problem in International Relations. Brighton: Harvester Wheatsheaf.
  • Buzan B., Waever O., Klestrup M. and Lemaitre P. 1993. Identity, Migration and New Security Agenda in Europe. London: St. Martin`s Press.
  • Vaicekauskaitė Ž. M. 2017. „Security Strategies of Small States in a Changing World“. Journal on Baltic Security, 3(2), 7-15.
  • Гајић А. 2010. „САД и распад Југославије – поглед из двадесетогодишње перспективе“. Национални интерес, 11(2), стр. 59-83.
  • Гајић А. 2018. „Актуелна геополитичка позиција Србије: између атлантизма, евроазијства и кинеског утицаја“. Политика националне безбедности, 2/2018, стр. 13-29.
  • Гајић А. и Јанковић С. 2012. „Четири стуба српске спољне политике“. У: Спољна политика Србије и заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ. Београд: Институт за међународну политику и привреду, стр. 175-198.
  • Гаћиновић Р. 2013. „Спољни оружани облици угрожавања капацитета безбедности државе“. Политичка ревија, 1/2013, стр. 183-201.
  • Гаћиновић Р. 2013б. Угрожавање капацитета безбедности државе. Београд: Филип Вишњић.
  • Гаћиновић Р. 2018. „Политика безбедности малих држава“. Српска политичка мисао, 1/2018, стр. 169-183.
  • Gigleux V. 2016. „Explaining the diversity of small states’ foreign policies through role theory“. Third World Thematics, 1(1).
  • Gilpin R. 1981. War and Change in World Politics. New York: Cambrigde University Press.
  • Goetschel, L. 1998. „The Foreign and Security Policy Interests of Small States In Today’s Europe“. In: Goetschel, L. (ed.), Small States Inside and Outside the European Union: Interests and Policies. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
  • Goetschel, L. 1999. „Neutrality, a Really Dead Concept?“. Cooperation and Conflict, 32(2), 115-139.
  • Dahl, A. S. 1997. „To Be Or Not To Be Neutral: Swedish Security in the Post-Cold War Era”. In: The National Security of Small States in a Changing World. London: Frank Cass Publishers, 175-190.
  • East M. 1975. „Size and Foreign Policy Behaviour: A Test of Two Models“. In: Kegley, C. W. (ed.), International Events and the Comparative Analysis of Foreign Policy. Columbia: University of South Carolina Press.
  • Evans, G. and Newnham, J. 1998: The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
  • Ејдус Ф. 2012. Међународна безбедност: теорије, сектори и нивои. Београд: Службени гласник.
  • Јанев И. 2013. „Бриселски споразум и проблем виртуеланог признања Косова и Метохије“. Српска политичка мисао, 4/2013, стр. 287-309.
  • Krasner, S. D. 1995. „Compromising Westphalia“, International Security, 20(3), 115-151.
  • Кuik, C. C. 2008. „The essence of hedging: Malaysia and Singapore’s response to a rising China“. Contemporary Southeast Asia 30(2), 156-166.
  • Куречић П. 2012. „Проблематика дефинирања малих држава”. Хрватски географски гласник, 74/2, стр. 89-112.
  • Lake, D. A. 2009. Hierarchy in International Relations. New York: Cornell University Press.
  • Lee J. Y. 2017. „Hedging Strategies of the Middle Powers in East Asian Security: the Cases of South Korea and Malaysia“. East Asia, 32(1).
  • Reiner H. and Regnier P. 2009. „The Small State and the Triad: the Case of Switzerland’s Foreign Policy Towards East Asia“. Study in NRP Foreign Policy. Bern: Universität Bern.
  • Rothstein, R. 1968. Alliances and Small Powers. New York: Columbia University.
  • Степић М. 2004. „Промењивост детерминанти геополитичког положаја српских земаља“. У: Српско питање – геополитичко питање. Београд: Јантар група.
  • Стојадиновић М. 2019. „Изазови „малих“ и „средњих“ држава у мултиполарном свету“. Српска политичка мисао, 2/2019, стр. 125-138.
  • UNDP. 1994. Human Development Report 1994. New York: Oxford University Press.
  • Henrikson, A. K. 2001. „A Coming ”Magnesian” Age? Small States, the Global System, and the International Community“. Journal of Geopolitics 6 (3), 49-86.
  • Hey, J. (ed.). 2003. Small States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
  • Collins A. (ed.) 2010. Suvremene sigurnosne studije. Zagreb: Centar za međunarodne sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu: Politička kultura.
  • Шушић, С. 2004. Балкански геополитички кошмар. Београд: Војно-издавачки завод.
  • Walt, S. M. 1985. „Alliance Formation and the Balance of Power“. International Security, 9(4), 3-43.
  • Wivel A. 2014. „Small States and International Security“. In: International Securitу: Europe and Beyond. London: Routledge.
  • Wolfers A. 1952. „National Security as an ambiguous symbol”. Po­li­ti­cal­ Sci­en­ce­ Qu­ar­terly, 67(4).
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 УДК: 355.02(188.3)(497.11) 63-87