Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊА

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА ЕУ И ПОСТОЈЕЋИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СИСТЕМ ЕУ

Сажетак

Сврха овог чланка je да прикаже утицај органа задужених за развој и спровођење безбедносне и одбрамбене политике ЕУ на постојећи институционални систем ЕУ, који се, пре свега, огледа у даљем јачању међувладине сарадње у оквиру другог стуба ЕУ. Развој и спровођење европске безбедносне и одбрамбене политике ЕУ поверено је одређеном броју органа који су „одвојени али неодвојиви“ од остатка институционалног система ЕУ. Ови органи јачају принцип међувладине сарадње, пошто је развој безбедносне и одбрамбене политике ЕУ био једино могућ уколико је био схваћен као одраз међувладине сарадње која би сачувала националну сувереност. То је нарочито видљиво при разматрању интеракције политичких и војних структура ЕУ (I), али и слабљењу улоге комунитарних органа у овој области (II).

кључне речи:

Референце

  1. Antonio MISSIROLI, „Qui décide et comment ça marche?“ in Nicole GNESOTTO (dir.), et de défense de l’UE : les cinq premières années (1999-2004), Paris, Institut d’Etudes de sécurité de l’Union européenne, 2004.
  2. Gisela MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, „The New CFSP and ESDP Decision Making System of the European Union“, European Foreign Af­fairs Review, September 2002, vol.7, n 3.
  3. MARILLER, Quelle stratégie pour l’Europe de la défense? Paris, Econo­mica, 2006.
  4. Simon DUKE, „CESDP: Nice’s Overtrumped Success?“, European Fore­ign Affairs Review, June 2001, vol. 6, n 2.
  5. Denys SIMON, Le système juridique communautaire, Paris, Presses uni­versitaires de France, 2001.
  6. Paolo PONZANO, „Le COREPER et la Commission européenne“, in De­nys SIMON, Vlad CONSTANTINESCO (dir.), COREPER dans tous ses états, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2000.
  7. Gilles ANDREANI, „Why Institutions Matter“, Survival, Summer 2000, vol. 42, n 2.
  8. Jolyon HOWORTH, „European Defence and Changing Politics of the European Union: Hanging Together or Hanging Separately?“, Journal of Common Market Studies, November 2001, vol. 39, n 4.
  9. Suzana-Elena GAVRILESCU, „Parliamentary Scrutiny of European Se­curity and Defence Policy: Is There Anybody in Charge?“, Perspectives: Central European Review of International Affairs, 2004, vol. 22.
  10. Wolfgang WAGNER, „The Democratic Control of Military Power Euro­pe“, Paper prepared for the presentation at the University of Oslo, 12 avril 2005.
  11. Giovanna BONO, „The European Convention and Common Foreign and Security Policy: More Defence, Less Security“, Peace Studies Papers, Working Paper 7, 2004, http://www.brad.ac.uk/acad/pubs/pdf.
  12. Wolfgang WAGNER, „The Evolution of CFSP Institutions: Where Does Democratic Accountability Stand?“, International Spectator, April-June 2004, vol. XXXIX, n 2.
  13. Toje ASLE, „The Consensus-Expectations Gap: Explaining Europe’s Inef­fective Foreign Policy“, Security Dialogue, June 2008, vol.39, n 1.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 355.1:342.5(4-672ЕУ) 1021-1042