Изабери језик:
Тема броја

СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ ЕУ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

БЕЛА КЊИГА ОДБРАНЕ ФРАНЦУСКЕ РЕПУБЛИКЕ 2013. ГОДИНЕ – ФРАНЦУСКА У НАТО И ЕУ

Сажетак

Република Француска, колевка модерне идеје о уједињењу Европе, засноване на потреби за међусобним економским повезивањем, заједничким вредностима и трајном миру, данас представља активног члана и држав у носиоца политичке моћи и утицаја Европске Уније и НАТО-а. Поред тога што се европско уједињење понекад сматра као општа нужност западног света, Француска је ипак тражила начи­не за успостављање самосталне Европе чије би се мишљење равноправно уважавало на међународној сцени. Кроз призму Хладног рата и биполарних међународних односа тражио се начин, модел уједињења, који би спречио даља сукобљавања на европском континенту, уз упоредно јачање евро-атланског савезништа и економских односа. Примарни циљ свих европских савезника је био окупљање ради стабилизације економских и политичких прилика у ратом порушеној Европи. С порастом утицаја, економске и политичке моћи Немачке, која je прошла кроз године ослобађања баласта кривице и укупног наслеђа из Другог светског рата, дошло je и до померања тежишта моћи у уједињеној Европи ка званичном Берлину, на осовини Париз-Берлин (Бон). Ипак, у духу некада велике колонијалне и светске си­ле, Француска активно прати и мери безбедносне промене и активно тражи своје место у међународним односима. Данас је француска држава и даље окосница модерне Европе и Европске Уније. Усвајањем кровног доктринарног документа „Беле књиге одбране, 2013. године“, Француска je јавно изнела своје виђење међународних политичких и војних прилика, као и разумевање сопствене улоге у регионалним, европским и међународним односима. Првенствени циљ овог истраживања јесте приказ по­гледа Француске (политичке елите) на сопствене позиције у оквирима Европске Уније и НАТО кроз последњи усвојени доктринарни документ, „Белу књиге одбране, 2013. године“ у периоду од 2013-2018. године.

кључне речи:

Референце

  1. Атали, Жак, Кратка историја будућности, Архипелаг, Београд, 2010.
  2. Védrine, Hubert, Report for the president of the french republic on the consequences of france’s return to nato’s integrated military command, on the future of transatlantic relations, and the outlo­ok for the europe of defence, Internet, 26/01/2014, http://www.diplomatie.gouv.fr/en/global-issues/defence-security/french-defence/international-organization-in/nato/france-and-nato/article/hubert-vedrine-report-submitted-to
  3. Donnelly, Christopher, NATO i novi međunarodni odnos / Christop­her Donnelly, Christopher Bennet, F. Stephen Larrabee, Radovan Vukadinović i dr.; urednica Lidija Čehulić, Zagreb: Politička kultura, 2004.
  4. Joint Statement by the British and French Governments, Franco­-British Summit, Saint-Malo, France, 4. December, 1998.
  5. Letter from President Charles de Gaulle to President Lyndon John­son on France’s withdrawal from the NATO command structure (March 7 1966), Internet, 26/01/2013, http://www.rpfrance-otan.org/Lettre-from-President-Charles-de
  6. Strasbourg / Kehl Summit Declaration, Internet, 26/01/2014, http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52837.htm
  7. Treaty of European Union, Maastricht, February 7, 1992.
  8. The French White Paper on defence and national security, 2008., Internet, 26/01/2013, http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf
  9. Fontaine, Pascal, Europe in 12 lessons, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
  10. French White Paper on defence and national security 2013, Inter­net, 26/01/2013, http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense
  11. Хобсбаум, Ерик, Глобализација, демократија и тероризам, Архипелаг, Београд 2008.
  12. Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985) COM(85) 310, June 1985
  13. Чехулић, Лидија, Еуропска обрана, Политичка култура накладно-издавачки завод, Загреб,
  14. White Paper, Defence and National Security 2013, Twelve key po­ints, Ministère de la Defense, Republique Française, Internet, 26/01/2013, http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense
периодика Национални интерес 1/2014 УДК 355.02(44)“2013“ 53-79