Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

BALKANSKI ETNIČKI MOZAIK: MANJINSKO PITANJE NA BALKANU

Sažetak

Prikaz knjige: Žarko V. Obradović, Balkanski etnički mozaik: manjinsko pitanje na Balkanu, Čigoja štampa, Beograd, 2014, 790 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2015 УДК 323.15(497)(049.3) 405-409
ç