Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

BALKAN U MREŽI GLOBALNIH I REGIONALNIH ODNOSA/MEGATRENDOVA, I NJIHOVE IMPLIKACIJE NA STABILNOST I KULTURU MIRA

Sažetak

U radu autor razmatra globalne megatrendove u savremenom svetu i njihove implikacije po mir i stabilnost. U ovom kontekstu on se u svojoj analizi fokusira na mesto i ulogu Balkana u kontekstu globalnih i regionalnih odnosa. U radu autor se posebno bavi pitanjem geopolitičke tranzicije Balkana i potrebom afirmacije kulture mira kao predpostavke razvoja i stabilnosti na ovom geoprostoru.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Held D., McGrew A. Globalisation/Anti-Globalisation, Polity Press, Cambridge, 2002.
  2. Галтунг Ј. Мирним путем до мира, Службени гласник, Београд, 2009.
  3. Митровић Љ. „Религија, медији и култура мира’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 1/2010.
  4. Митровић Љ. Савремени Балкан у кључу геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  5. Митровић Љ. Транзиција у периферни капитализам, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Naisbitt, J. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, New York, 1982.
  7. Митровић Љ. Култура мира, појам и функције, Институт за социологију, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  8. Naisbitt Ј., Aburdene P., Megatrends 2000, New York, 1990.
  9. Pokrajac S. Tranzicija i tehnologija, Beograd, 2000.
PERIODIKA Politička revija 2/2012 УДК: 316.334.3(497) 303-312
ç