Izaberi jezik:
Tema broja

GEOPOLITIKA, MEĐUNARODNI ODNOSI I EKONOMSKI RAZVOJ

BALKAN – NEDOSTAJUĆE ISHODIŠTE NEOEVROAZIJSKOG VEKTORA

Sažetak

Važna faza u ostvarivanju multipolarne neoevroazijske koncepcije jeste formiranje antiatlantističkih „osovina prijateljstva“ Rusije sa ključnim zemljama, te geopolitičkih vektora prema važnim regionima duž evroazijskog oboda. Budući da u originalnoj koncepciji nije predviđen, u radu se predlaže uspostavljanje vektora prema Balkanu zbog važnosti ovog regiona u čijem se prostoru tradicionalno sučeljavaju talasokratske i telurokratske sile. Analizirajući zemlje Balkana sa stanovišta neoevroazijskih kriterijuma, autor smatra da je ruski favorit za ishodište balkanskog vektora Srbija. Kako njeni prostorni, demografski, resursni, ekonomski, vojni i drugi kapaciteti jesu respektabilni, ali ipak nisu dovoljni, sugeriše se da je za ovu veoma zahtevnu geopolitičku misiju dugoročno neophodno računati na integralne srpske zemlje.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, Слободан „О ,дебриселизцији‘ бирача: евроскептицизам у јавном мнењу Србије“, Национални интерес, год. IX, vol. 16, бр. 1/2013, Институт за политичке студије, Београд.
  2. Brzezinski, Zbigne, „A Geostrategy for Eurasia“, Foreign Affairs, Vol. 76, № 5, September/October 1997, Council on Foreign Relations Inc, New York.
  3. Bžežinski, Zbignjev Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 2001.
  4. Bžežinski, Zbignjev (2009), Druga šansa Amerike: tri predsednika i kriza američke supersile, Službeni glasnik; Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Beograd.
  5. Дугин, Александар Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  6. Дугин, Александар Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  7. Дугин, Александр Гельевич Проект „Евразия“, ЭКСМО, Яуза, 2004. http://www.evrazia.org
  8. Дугин, Александар Геoпoлитика пoстмoдерне, Превoдилачка радиoница „Рoсић“; ИКП „Никoла Пашић“, Беoград, 2009.
  9. Дугин, Александр Гельевич Геополитика, Академический Проект; Гаудеамус, Москва, 2011.
  10. Mackinder, Halford John „The Round World and the Winning of the Peace“, Democratic Ideals and Relity, National Defense University Press, Washington, DC, 1996. /електронско издање/. (Оригинално издање: Foreign Affairs, July 1943, Council on Foreign Relations, Inc., New York).
  11. Савицкий, Петр Николаевич „Континент-океан (Россия и мировой рынок)“, 1921. http://www.ihtik.lib.ru.
  12. Савицкий, Петр Николаевич „Евразийство“, Евразийский временник, Кн. 4. Берлин, 1925. http://www.gumilevica.kulichki.net.
  13. Савицкий, Петр Николаевич Континент Евразия, Аграф, Москва, 1997.
  14. Степић, Миломир У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  15. Степић, Миломир „Србија у евроазијској и неоевроазијској концепцији – упоредна геополитичка анализа“, Русија и Балкан – питање сарадње и безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  16. Степић, Миломир „Српске земље у балканској апликацији стратегије обуздавања: југословенска и постјугословенска формула“, Разбијање Југославије (Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић, ур.), Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  17. Степић, Миломир „О српском геополитичком идентитету“, Српска политичка мисао, год. XIX, 36, бр. 2/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  18. Степић, Миломир „Западни Балкан: пример географског распојмљивања и геополитичког манипулисања“, Национални интерес, год. VIII, vol. 15, бр. 3/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  19. Степич, Миломир „Расширение НАТО и геополитическое положение Сербии“, Геополитика и международные отношения, (Дугин А. Г., ред.), Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факулътета МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийское Движение, Москва, 2012.
  20. Степић, Миломир Геополитика неоевроазијства – позиција српских земаља, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  21. Subotić, Milan Put Rusije – evroazijsko stanovište, Plato, Beograd, 2004.
  22. Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  23. Цвијић, Јован „О националном раду“ (говор одржан у Колу српских сестара 18. фебруара 1907. године), Говори и чланци, Сабрана дела, књига 3 (том I), САНУ; Књижевне новине; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  24. Евразийский взгляд – основные принципы доктринальной евразийской платфомы, Арктогея центр, Москва, 2001.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2014 УДК 327::911.3(5:497) 111-131
ç