Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

AZIJSKI PACIFIK I AMERIČKO-KINESKO NADMETANJE

Sažetak

U tekstu se analizira američko-kinesko nadmetanje koje ima progresivnu tendenciju i svojom kompleksnošću teško je kontrolisano što čini realnim opasnost od dalje intenzivne radikalizacije njihovih odnosa. Taj rivalitet dobija posebne dimenzije na prostoru azijskog Pacifika čija jedinstvena geopolitička osobenost podstiče snažnu koncentrisanost američko-kineskih interesa, SAD da ospore sve jasniji smer diskreditacije sopstvene moći, a Kine da potvrdi svoje sve izvesnije liderstvo. Konfrontiranost njihovih interesa upućuje na neizvesnost u pogledu budućih bezbednosnih trendova na prostoru azijskog Pacifika.
Kroz prizmu realpolitičke teorije međunarodnih odnosa i nadmetanja za moć kao suštinskog određenja odnosa među državama, kao i geopolitičkih škola koje ističu primarni značaju pomorske moći, u fokusu istraživačke pažnje su analiza strateških opredeljenja i ambicija SAD i Kine na azijskom Pacifiku kao jednom od najznačajnijih geopolitčkih središta savremene svetske politike. Komparacija strateških ambicija i na njima zasnovanih politika u kojima strateška osetljivost Istočnog i Južnokineskog mora ima poseban značaj, jasno nagoveštava dugoročnu suprotstavljenost američko-kineskih interesa, čineći tako konfliktni kontekst dominantnim u njihovim bilateralnim odnosima. Konfliktni potencijal u njihovim odnosima primarno će određivati karakter odnosa u regionu, doprinoseći da odnosi na tom prostoru budu, kompleksni, nejasni i potencijalno eksplozivni.
Autori zaključuju da nadmetanje Kine i SAD ima narastajući tok koji će, imajući u vidu izražen trend snažne polarizacije odnosa u međunarodnoj politici, uključujući i nesagledive posledice pandemije Korona virusa koja nastavlja da još intenzivnije diskredituje poredak koji je uspostavio zapadni svet, dodatno zaoštravati potencijalni sukob SAD i Kine na azijskom Pacifiku kao globalnom čvorištu savremenog sveta.

Ključne reči:

Reference

  • Avijucki, Vjačeslav. 2009. Kontinentalne geopolitike. Beograd: CLIO.
  • Bremer, Ijan. 2015. Supersila: Tri moguća scenarija uloge Amerike u svetu. Beograd: CIRSD.
  • Bžežinski, Zbignjev. 2013. Amerika-Kina i sudbina sveta Strateška vizija. Beograd: Albatros Plus, FB.
  • Cao, Huhua, and Jeremy Palitel. 2016. Facing China as New Global Superpower. New York: Springer. doi: 101007/978-981-287-823-6.
  • Cordesman, H. Antony. 2016. Evolving Strategies in U.S.-China Military Balance. Washington: Center for Strategic and International Studies.
  • Cordesman, H. Antony. 2018. Chinese Strategy, Militarry Forces, and Economics: The Metrics of Cooperation, Competition and/or Conflict. Washington: Center for Strategic and International Studies.
  • Cordesmen, H. Anthony. 2019. China, s New 2019 Defence White Paper. Washington: Center for Strategic and International Studies.
  • Global Security. “Oil and Gas in the South China Sea Region.”, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm.
  • Jianwei, Wang, and Song Weiqing. 2016. China, The European Union and International Politics of Global Gowenance. New York: Palgrave Macmilan.
  • Kejgen, Robert. 2009. Povratak istorije i kraj snova. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
  • Kilibarda, Zoran, Miroslav Mladenović, i Vladimir Ajzenhamer. 2014. Geopolitičke perspektive savremenog sveta. Beograda: Fakultet bezbednosti.
  • Kilibarda, Zoran. 2008. Osnovi geopolitike. Beograd: Fakultet bezbednosti. Službeni glasnik.
  • Koker, Kristofer. 2006. Sumrak zapada. Beograd: Dosije.
  • Lai, David. 2013. Asia-Pacific: A Strategic Assessment, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press.
  • Military Balance 2020, Chapter Two Comparative defence statistics Military Balance 2018, 2019, 2020.
  • Minkler, Herfrid. 2009. Imperije Logika vladavine svetom od Starog Rima do Sjedinjenih džava. Beograd: IP Albatros plus, JP Službeni glasnik.
  • Miršajmer, Džon. 2017. Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa.
  • Mitrović, Dragana, i Dragan Trailović. 2014. „Geopolitika kineske energetske strategije u Centralnoj Aziji.” Srpska politička misao, 44 (2): 133-155. doi: 10.22182/spm.6442019.
  • Ofice of the Secretary of Defence. “Military and Security Developments Involving The Peopl’s Reapublic of China, a Final Reaport to Congres.” https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF.
  • Pierre, Rousset. 2018. Chinese geopolitics- continuities, inflections, uncertainties. Committee for the Abolition of iligitimate Debt.
  • Stepić, Milomir. 2016. Geopolitika, ideje, teorije, koncepcije. Beograd: Institut za političke studije.
  • Stevic, Ljiljana. 2016. “Influence and Role of USA in the PR China and Japan Relations.” Asian Issues, 2 (1): 49-66.
  • Stojanović, Stanislav, i Žikica Bardžić. 2017. „Azijski Pacifik-globalni kofliktni potencijal.” Defendologija, 39-40.
  • Stojanović, Stanislav. 2009. Globalizacija i bezbednosne perspektive sveta. Beograd: VIZ.
  • Šenhua, Vang. 2013. „Narodna Republika Kina i bezbednost u Azijskom Pacifiku”, Završni rad, KŠU, Univerzitet odbrane: Vojna akademija.
  • The Department of Defense. “Sumary of the National Defense y Strategy of the United States of America 2018.”  https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.
  • The State Council Office of The People’s Republic of China. 2019. China`s National Defence in the New Era. Beijing: Foreign Language Press.
  • The White House. “National Security Strategy of USA 2015.” https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf.
  • Trapara, Vladimir. 2020. „Ulazak u neomahanovski svet: savremeno pomorsko rivalstvo Kine i SAD.” Medjunarodni problemi, LXXII (1): 37-60. doi: 10.2298
  • Tunsjо, Оystein. 2018. The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States and Geostrutctural Realism. New York: Columbia University Press.
  • U.S. Embassy in Georgia. “National Security Strategy of USA 2017.” National Security Strategy of the United States of America | U.S. Embassy in Georgia (usembassy.gov).
  • Wijk, De Rob. 2015. Power Politics. Amsterdam: University Press.
  • Zorko, Marta. 2016. „Velika igra na Pacifiku: Povratak maritimne geopolitike i odnosi moći u Južnom kineskom moru.” Političke analize, XXIX.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2021 1/2021 УДК 327::911.3(73)(510)(9) 111-143
ç