Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

АУТОНОМИЈА ВОЈВОДИНЕ – ИСТОРИЈСКИ И САВРЕМЕНИ КОНТЕКСТ – први део

Сажетак

У овом чланку је презентован историјски преглед борбе Срба у Угарској за политичко-територијалну аутономију. Детаљније су обрађене српске привилегије и три најзначајнија српска црквена и народна сабора: Темишварски сабор 1790, Мајска скупштина 1848. и Благовештенски сабор 1861, на којима су Срби захтевали посебну српску територију и сопствену са­моуправу, што је делимично и остварено стварањем Српске Војводине 1848. године. Обрађено је и деловање српских политичких странака и њихових лидера на јачању војвођанске аутономије у оквиру Хабсбуршке монархије, као и њихово залагање за интегрално решење српског националног питања, тј. за уједињење српског народа са простора Аустроугарске са Србијом и другим српским земљама, а затим уједињење са Хрватима и Словенцима у прву југословенску државу. Тиме је идеја војвођанске аутономије исцрпела своју историјску и националну мисију.

кључне речи:

Референце

  1. Благојевић Милош/Медаковић Дејан, Историја српске државности, Књ. I, Нови Сад, 2000.
  2. Гавриловић Славко, О борби Срба у Хабсбуршкој монархији за политичко-територијалну аутономију (169-1850), Зборник Матице срп­ске за историју, бр. 34, Нови сад, 1991.
  3. Жутић Никола, Срби римокатолици такозвани Хрвати, Српска радикална странка, Београд, 2006.
  4. Крестић Василије, Историјске основе војвођанске аутономије, Прилог Српске академије наука и уметности јавној расправи о Нацрту амандмана на Устав СР Србије, САНУ, Београд, 1988.
  5. Крестић Василије, Срби у Војводини за време Баховог апсолутизма (1849-1860), Зборник Матице српске за историју, бр. 13, Нови Сад, 2004.
  6. Кркљуш Љубомирка, Историја политичких и правних институција Војводине, Нови Сад, 1993.
  7. Кркљуш Љубомирка, Узвишено начело самоопредељења, Војска, бр. 81, 1993.
  8. Кркљуш Љубомирка, Историјске одлуке Велике народне скупштине, Војска, бр. 78, 1993.
  9. Милетић Светозар, Сабрани списи, Приредили: Чедомир Попов и Дејан Микавица, Књ. I, Нови Сад, 1999.
  10. Микавица Дејан, Михаило Полит Десанчић вођа српских либерала у Аустроугарској, Stylos, Нови Сад, 2007.
  11. Новаковић Стојан, Из Хронике Деспота Ђорђа Бранковића, Гласник СУД, 1872.
  12. Пејин Јован М, Аутономија Војводине – кошмар српског народа, ИП Београд-Зрењанин, 2002.
  13. Попов Чедомир, Велика Србија – стварност и мит, Издавачка књижарска заједница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2007.
  14. Попов Чедомир и Јелена, Аутономија Војводине – Српско питање, Сремски Карловци, 2000.
  15. Ракић Лазар, Српска црквено-школска аутономија у Угарској у другој половини XIX и почетком XX века. Рад војвођанских музеја, бр. 34, Нови Сад, 1992.
  16. Ракић Лазар, Јаша Томић, Нови Сад, 1986.
  17. Суботић Момчило, Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства и југословенства, у: Српско питање и србистика, Зборник ра­дова I, Приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос -Бачка Паланка, Књиготворница Логос-Ваљево, 2007.
  18. Суботић Момчило, Право на самоопредељење и југословенски експеримент. Прва, друга, трећа Југославија, ИПС, Београд, 2004.
  19. Швикер Јохан Хајнрих, Политичка историја Срба у Угарској, Матица српска, Гутенбергова галаксија, Нови Сад-Београд, 1998.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 342.25:94(497.113”18/20” 119-136