Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ASPEKTI PACIFIZMA U RADOVIMA KSENIJE ATANASIJEVIĆ

Sažetak

U ovom radu autor razmatra filozofsko utemeljenje i ključne aspekte koncepcije pacifizma u filozofskim spisima, Ksenije Atanasijević, najpoznatije srpske filozofkinje u prvoj polovini XX veka. Shvatanje pacifizma, Ksenije Atanasijević, analizirano je iz hermeneutičke perspektive kao teorijska i angažovana misao u istorijskom kontekstu, prve polovine prošlog veka. U tom duhovnopovesnom sklopu ispituju se, ne samo uticaji različitih filozofskih i religijskih evropskih filozofskih tradicija, već i mesto filozofskih doktrina Dalekog istoka, u autorkinom određenju modernog pojma pacifizma.

Autor nastoji da ukaže na teorijske motive i istorijske okolnosti koje su Kseniju Atanasijević podstakle da se dublje pozabavi filozofskim i praktičnim problemima pacifističkih doktrina i njihovim mestom u razvoju kulture mira u savremenoj civilizaciji. U radu se ističe, da je naša autorka svoje shvatanje, domete i kritiku pacifizma posvedočila i ličnim angažmanom u feminističkom pokretu, suprotstavljajući se nacističkoj ideologiji rata i antisemitizmu, koje su snažno zahvatile evropsku, filozofsku i društvenu scenu posle dolaska na vlast nacističke partije u Nemačkoj, tridesetih godina prošlog veka.

Ključne reči:

Reference

  1. Арон Реjмон, „Различите верзије пацифизма”, Свеске бр. 42-43, Мали Немо, Панчево, 1988, стр. 172-176.
  2. Атанасијевић Ксенија, „Превод Кантовог Вечног мира на наш језик“, Српски књижевни гласник, књ. 48, мај – август, Београд, 1936, стр. 627-630.
  3. Атанасијевић Ксенија, Етика феминизма, (приредила: Љиљана Вулетић), Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
  4. Атанасијевић Ксенија, Етика храбрости, (приредила: Љиљана Вулетић), Жене у црном: Реконструкција Женски фонд: Центар за женске студије, Београд, 2011.
  5. Вулетић Љиљана, Живот и мисао Ксеније Атанасијевић, издање ауторке, Београд, 2005.
  6. Вулетић Љиљана, „Ксенија Атансијевић: филозофкиња и рат“, у зборнику: Интелектуалци и рат 1939–1947, Зборник радова Десничиних сусрета 2011, (приредили: Драго Роксандић, Ивана Цвијић Јаворина), Филозофски факултет у Загребу, Плејада, Загреб, стр. 233–241.
  7. Жуњић Слободан, Историја српске филозофије, друго допуњено издање, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
  8. Јакшић Милутин, „Пацифизам у наше време“, Летопис матице српске, књ. 355, св. 2. Нови Сад, 1933, стр. 158-161.
  9. Јасперс Карл, Сократ, Буда, Конфуције, Исус, Вук Караџић, Београд, 1980.
  10. Јеремић Драган, О филозофији код Срба, ΠΛΑΤΩ, Београд, 1997.
  11. Кинђић Б. Зоран, „Рат и духовност“ Српска политичка мисао, бр. 1, 2016, стр. 279–306.
  12. Кинђић Б. Зоран, „Кантова идеја вечног мира“ Српска политичка мисао, бр. 2, 2016, стр. 61–92.
  13. Кучинар Здравко, Из нашег филозофског живота, ΠΛΑΤΩ Books, 2012.
  14. Лукач Ђерђ, Разарање ума – пут ирационализма од Шелинга до Хитлера, Култура, Београд, 1966.
  15. Недељковић Душан, Наша филозофија у борби за социјализам, Српско филозофско друштво, Београд, 1952.
  16. Пандуровић Симо, „Др. Ксенија Атанасијевић“, у: Разговори о књижевности, Дело, књ.II, Београд, 1935.
  17. Пандуровић Сима, Разговори о књижевности, књ. III, Београд, 1935.
  18. Петровић, Ружица, Филозофија утехе Ксеније Атанасијевић, Пешић и синови, Београд, 2004.
  19. Otfried Höffe, „Einleitung : Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal“ in: (Hrsg. Otfried Höffe), Zum ewigen Frieden, Akademi Verlag, Berlin, 1995.
  20. Oldenberg Hermann, Buddha – njegov život, njegovo učenje, njegova zajednica, Demetra, Zagreb, 2007.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2018 УДК 1(091) Atanasijević K.:172.4 293-320
ç