Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

АСИМЕТРИЧНО УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ЗА АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

Асиметрија, као концептуални приступ у анализи противника, омогућава свеобухватно сагледавање његових предности, али и слабости, без обзира да ли се ради о државном, или недржавном актеру, стању рата или мира. У исто време, представља релативно добар аналитички оквир за анализу сукобљених страна, јер разматра асиметрију мултидимензионално, у различитим сферама сукоба, надметања, или невојног супротстављања.

Рад представља покушај примене концепта асиметрије као теоријског оквира за анализу угрожавања безбедности Републике Србије од стране такозване „Републике Косово”. Сагледавањем природе асиметричне релације између Србије и поменуте државолике творевине могуће је идентификовати, описати и објаснити стратегију, методе и тактике које политички режим такозване „Републике Косово” примењује у намери да максимално искористи своје предности и експлоатише слабости Републике Србије у погледу решавања овог комплексног проблема.

Политички режим такозване „Републике Косово”, комбиновањем различитих инструмената моћи, константно експлоатише политичке, војне и економске слабости Републике Србије и њен неповољан геополитички положај, у погледу решавања питања Косова и Метохије. Истовремено, проактивно користи недостатак политичке воље, прећутну подршку, толерантност и инертност дела међународне заједнице, као и рањивост и осетљивост српске мањине на северу КиМ, да наметне политичка решења која би била неповољна за Републику Србију.

кључне речи:

Референце

  Arasli, Jahangir. 2011. States vs. Non-State Actors: Asymmetric Conflict and Challenges To Military Transformation. INEGMA Special Report No. 13. Dubai, Beyrut: Institute for Near East & Gulf Military Analysis (INEGMA). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://inegma.com/Admin/Content/File-81020131379.pdf.

  Balkanska grupa za istraživanje politika, 2020. Briselski dijalog izmedju Kosova i Srbije – dostignuća i izazovi, Последњи приступ 26. март 2024. https://balkansgroup.org/sr/briselski-dijalog-izmedu-kosova-i-srbije-dostignuca-i-izazovi/.

  Bami, Xhorxhina. 2024. „Kosovo Euro Rule, Closure of Belgrade-Run Offices, Draw International Criticism”. Balkan Insight, February 5, 2024. Последњи приступ 14. март 2024. https://balkaninsight.com/2024/02/05/kosovo-euro-rule-closure-of-belgrade-run-offices-draw-international-criticism/.

  Berglund, Christofer and Emil Aslan Souleimanov. 2019. “What is (not) asymmetric conflict? From conceptual stretching to conceptual structuring”. Dynamics of Asymetic Conflict, Vol. 13, No. 1. DOI: 10.1080/17467586.2019.1680855.

  Бериша, Хатиџа и Игор Баришић. 2017. „Глобални џихадизам – теоријска полазишта супротстављања претњи”. Српска политичка мисао, 1/2017, год 24, вол. 55. 339-355.

  Bislimi Bekim and Dragan Stavljanin, 2023. “Who Was Behind The Deadly Attack At The Orthodox Monastery In Kosovo?”. RFE/RL’s Balkan Service. September 26, 2023. Последњи приступ 14.март 2024. https://www.rferl.org/a/who-was-behind-deadly-attack-kosovo-monastery/32610373.html.

  Blank, Stephen. 2003. Rethinking Asymetric Treats, Carlisle: U.S. Army War Collegе, Strategic Studies Institute.

  Capussela, Andrea Lorenzo. 2015. State Building in Kosovo: Democracy, Corruption and the EU in the Balkans. London: I.B.Tauris & Co Ltd.

  Conley, Heather and Dejana Saric. 2021. The Serbia-Kosovo Normalization Process – A Temporary U.S. Decoupling. Washington: Center for Strategic and International Studies.

  Давидовић, Сандра. 2017. „Мисија EULEX – „Косовски“ тест Заједничке Спољне и безбедносне политике Европске Унијеˮ. Национални интерес, Година XIII, vol. 30 број 3/2017. 239-259.

  Dunai Marton, 2023. “EU hits Kosovo with sanctions after Serb tensions flare up again.” Financial Times, June 14, 2023. Последњи приступ 14. март 2024. https://www.ft.com/content/99a65be0-6af6-41f5-8de2-71f6e078568a

  Dunlap, Charles. 1998. “Preliminary Observations: Asymmetrical Warfare and the Western Mindset”, in Challenging the United States Symmetrically and Asymmetrically: Can America be Defeated?. eds. Lloyd Matthews, 1-17. Carlisle: Strategic Studies Institute.

  Foley, Luke. 2021.  Succesful Stalmate: How Serbiaʼs Derecognition Campaign Stymied Kosovoʼs March Toward Universal Reconition. Pristina: Democracy for Development (D4D) Institute.

  Gray, Colin. 2010. Strategy Bridge: Theory for Practice. New York: Oxford University Press.

  Gray, Colin. 2011. Another Bloody Century: Future Warfare, London: A Weidenfeld&Nicolson Ebook.

  Gross, Michael. 2010. Moral dilemmas of modern war: Torture, assassination and blackmail in an age of asymmetric conflict. New York: Cambridge University Press.

  Himmrich, Julia. 2017. Germany’s Recognition of Kosovo as an Independent State in 2008. PhD thesis. London: London School of Economics and Political Science.

  International Crisis Group. 2001. The Macedonian question: Reform or Rebellion. Skopje/Brussels:  ICG Balkans Report 109, 5 April 2001.

  International Crisis Group. 2024. Toward Normal Relations between Kosovo and Serbia. January 30, 2024. Последњи приступ 21. март 2024. https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/balkans/kosovo-serbia/toward-normal-relations-between-kosovo-and-serbia.

  Jones Daniel, Stuart Bremer and David Singer, 1996. “Militarized Interstate Disputes 1816-1992: Rationale, Coding Rules, and Empirical Patterns”. Conflict Management and Peace Science 15, 163-213.

  Kapidzic, Damir, Marika Djolai and Marko Kmezic, 2023. Beyond Stabilitocracy. Unveiling the Rise of Autocracy in the Western Balkans. Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG). European Fund for the Balkans.

  Курмон, Бартелеми, и Дарко Рибникар. 2003. Асиметрични ратови – Сукоби јуче и данас, тероризам и нове претње. Београд: Новинско-издавачки центар „Војска”.

  Matthews, Lloyd. 1998. “Symmetries and Asymmetries – A Historical Perspective”. in Challenging the United States Symmetrically and Asymmetrically: Can America be Defeated?. eds. Lloyd Matthews, 19-23. Carlisle: Strategic Studies Institute.

  Međunarodna krizna grupa. 2013. Srbija i Kosovo: Put ka normalizaciji, (Evropski izveštaj br. 223). Brisel.

  Metz, Steven and Douglas Johnson. 2001. Asymmetry and U.S. military strategy: definition, background, and strategic concepts, Carlisle: Strategic Studies Institute.

  Milevski, Lukas. 2014. “Asymmetry is Strategy, Strategy is Asymmetry”. Joint Force Quarterly  75, 4th Quarter, October2014. 77-83.

  Riggs, Daniel. 2021. “Re-Thinking the Strategic Approach to Asymmetrical Warfare”. Military Strategy Magazine, Volume 7, Issue 3, Summer 2021. Последњи приступ 9. јун 2023. https://www.militarystrategymagazine.com/article/re-thinking-the-strategic-approach-to-asymmetrical-warfare/.

  Stepanova, Ekaterina. 2008. Terrorism in asymmetrical conflict: Ideological and structural aspects. SIPRI Research Report No. 23. Stockholm: Oxford University Press.

  Stojanovic, Milica and Xhorxhina Bami. 2020. “Kosovo and Serbia Sign ‘Historic’ Deal Under Trump’s Auspices”. Balkan Insight, September 4, 2020. Последњи приступ 20. март 2024. https://balkaninsight.com/2020/09/04/kosovo-and-serbia-sign-historic-deal-under-trumps-auspices/.

  Суботић, Милован. 2023. „Привлачењем до одвраћања – проблеми и могућности западнобалканских држава”. Српска политичка мисао, Година XXX, vol. 82. број 4/2023. 347-369. DOI: 10.5937/spm82-44232

  Суботић, Милован. 2021. „(Не)достижност одређених националних интереса прокламованих Стратегијом националне безбедности Републике Србије”. Политика националне безбедности, Година XII, vol. 20. број 1/2021. 55-73. DOI: https://doi.org/10.22182/pnb.2012021.4

  UN Security Council. 2007. Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo’s future status, S/2007/168. New York.

  Zeqiri, Ardita and Adelina Ahmeti. 2023. “Kosovoʼs Report Revals Banjska Terrorist Attack”. Prishtina Insight, 27/10/2023. Последњи приступ 14. март 2024. https://prishtinainsight.com/kosovos-report-reveals-banjska-terrorist-attack-details-mag/.

  Zhuja, Rreze Hoxha. 2022. „Message is clear: It’s time to act on all organized crime cells in Kosovo”.  Espresso. Insights, February 28, 2022. Последњи приступ 14. март 2024. https://www.legalpoliticalstudies.org/message-is-clear-its-time-to-act-on-all-organized-crime-cells-in-kosovo/.
ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 351.86(497.11) 83-103