Изабери језик:
Тема броја

СТАЊА И ТОКОВИ НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

АНТИСИСТЕМСКИ ПОКРЕТИ У СРБИЈИ КАО ИЛУЗИЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА Анализа за време изборних година од 2014. до 2018: Доста је било, Покрет слободних грађана, Бели – само јако, Не да(ви)мо Београд

Сажетак

Нови покрети усмеравају своје поступке према цивилним властима и политичарима који имају моћ да реализују циљеве покрета, али често постоји сукоб између покрета и власти, односно између покрета и утврђеног друштва које власти представљају. Ти покрети верују да су естаблишмент политике пропале и да више не могу да представљају задовољавајућа решења за тешке политичке проблеме. Три најважнија приступа друштвених теорија препознају следеће концепте: концепт мобилизације ресурса и концепт структура политичких опортунитета и концепт фреминга (framing), односно оквира. Релативни успех побуне против естаблишмента зависи, у крајњој линији, од способности политичких актера да убеде потенцијалне присталице да они заиста стоје насупрот елита моћи, да нису део структуре елите моћи, да нису инсајдери. Успех покрета зависи од широког прихватања поруке, а прихватање поруке ће зависити од тога колико се она уклапа у перцепцију стварности или колико се добро перцепцијом може изманипулисати. Међутим у Србији се само на почетку чинило да ће ови нови покрети бити весници нових политичких трендова и новог светла у постојећи систем. Они су заправо профитирали само од слабљења одређених опозиционих партија или синдиката, али кратког даха. Нису успели и нису могли да устроје сталну организацију и структуру, јединствено чланство и програм.

кључне речи:

Референце

  • Градска изборна комисија града Београда. 18. 06. 2019. https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1582009-gradska-izborna-komisija/
  • Двери. 19. 06. 2019. https://dveri.rs/program
  • Димитријевић Нена. 2014. ,,Друштвени покрети – ко чини народ“. Пешчаник. 31. 5. 2018. https://pescanik.net/drustveni-pokreti-ko-cini-narod/, последњи пут приступљено године.
  • Доста је било. 16. 06. 2019. https://dostajebilo.rs/
  • ,,Министар Саша Радуловић поднео оставку“, Blic 16. 06. 2019.  https://www.blic.rs/vesti/politika/ministar-sasa-radulovic-podneo-ostavku/0dvtps6
  • Михајловић, 2015. ,,Уговор о Београду на води открива велику превару“. Слободна Европа, 19. 06. 2019. https://www.slobodnaevropa.org/a/ugovor-o-beogradu-na-vodi-otkriva-veliku-prevaru/27260571.html,   приступљено: године.
  • Мустапић, Марко. Хрстић, Иван. 2016. ,,Популизам у Хрватској између идеологије и политичког стила темељне одреднице предизборне реторике предсједничкога кандидата Ивана Вилибора Синчића у зборнику Језик, идеологија и сјећање у сувременом контексту“. У Идентитет-Културе-Језици, ур. Шарац Ивица, 63-82 Мостар: Филозофски факултет Свеучилишта у Мостару
  • Не да(ви)мо Београд. 19. 06. 2019. https://nedavimobeograd.rs/program/
  • Општинска изборна комисија градске општине Младеновац. 18. 06. 2019. https://www.mladenovac.rs/
  • Орловић Славиша, 2015. Партије и партијски системи, Београд: Универзитет у Београду Факултет политичких наука
  • Павловић Вукашин, 2009. Друштвени покрети и промене, Београд: ЈП Службени гласник и ЈП Завод за уџбенике
  • Покрета слободних грађана. 17. 06. 2019. https://pokretslobodnih.rs/
  • Републичка изборна комисија. 16. 06. 2019. https://www.rik.parlament.gov.rs/
  • Стојиљковић Зоран, 2014. Политичка социологија савременог друштва, Београд: Завод за уџбенике
  • Ташковић, 2015. ,,Звиждуци и препуцавања због потписивања уговора Београд на води“. Blic. 19. 06. 2019. https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zvizduci-i-prepucavanje-protest-zbog-potpisivanja-ugovora-beograd-na-vodi/8frnv65
  • Томић Ђорђе, 2009. ,,Друштвени покрети: Питања, појмови, теорије и методе“. У  Друштво у покрету: Нови друштвени покрети у Југославији од 1968. до данас, ур. Томић Ђорђе, Атанацковић Петар, 12-27, Нови Сад: Цензура.
  • Цвејић, 2016. Партија кошта шест милиона, покрет неколико хиљада, Danas, 19. 06. 2019. https://www.danas.rs/politika/partija-kosta-sest-miliona-pokret-nekoliko-hiljada/
  • Barr  R. Robert, 2009. POPULISTS, OUTSIDERS AND ANTI-ESTABLISHMENT POLITICS, Fredericksburg: University of Mary Washington
  • Deutsche Welle, 2017. ,,Сумње у оног којег смо чекали“, 19. 06. 2019.  http://amp.dw.com/sr/sumnje-u-onog-kojeg-smo-%C4%8Dekali/a-41511682
  • Mudde Cas, 2004. The Populist Zeitgeist, Government Opposition, Cambridge.
  • N1, 2017. Бивши посланици ДЈБ региструју удружење Покрет Центра, 20. 06. 2019. http://rs.n1info.com/a388997/Vesti/Bivsi-poslanici-DJB-registruju-udruzenje-Pokret-Centra.html
  • Salomon Kim, 1986. The Peace Movement – An Anti-Establishment Movement, Lund: University of Lund, Department of History
  • Ucen Peter, Parties, 2007. Populism, and Anti-Establishment Politics in East Central Europe, Baltimore: SAIS Review of International Affairs, Johns Hopkins University Press.
периодика Национални интерес 3/2020 3/2020 УДК 329.052 109-128