Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

AНАЛИЗА РЕПОРТАЖА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ ИЗ ХОРТИЈЕВЕ МАЂАРСКЕ

Сажетак

Тачно пре четири деценије, 30. новембра 1977. године, у Београду је преминуо Милош Црњански, једна од најзначајнијих личности српске књижевности XX века. О његовом књижевном раду написане су бројне студије, па ће се ауторка овог текста, усредсредити на Црњанског као новинара-репортера и то управо на његове репортаже написане из Хортијеве Мађарске. Наиме, не постоји рад који се бави овим новинским текстовима Црњанског, изузетно значајним, јер се односе како на политичку, социолошку, тако и на културну, идеолошку и друштвену стварност суседне Мађарске, у којој је једна од значајних националних мањина била и српска. Црњански је ове репортаже писао за дневни лист „Политика“, од 23.01. до 01.02.1923. године. Овај рад ће користећи анализу, лексичку, фонетску, стилску и научну, историјски и компаративни метод, показати атмосферу, политичке прилике, ратнохушкачко расположење мађарске тадашње власти, али и положај Срба, Јевреја и других мањинских народа. На крају рада, биће наведени сами закључци Црњанског, који су се испоставили као изузетно тачни, прецизни и антиципаторски – Мађарска јесте била спремна за рат, српска мањина је била с разлогом преплашена и спремна на сеобу, а Јеврејима је већ било забрањено да се уписују на универзитете.

кључне речи:

Референце

  1. Бродски Јосиф, Соба и по, Руссија, Београд, 2008.
  2. Домазет Сања, Колико је културе у културним рубрикама, Култура, 2012.
  3. Тодоров Цветан, Ми и други, Библиотека XX век, Београд, 1994.
  4. Тодоровић Неда, Интерпретативно и истраживачко новинарство, Чигоја штампа, Београд, 2006.
  5. Поповић Тања, Речник књижевних термина, Логос Арт, Београд, 2007.
  6. Хејвуд, Ендрју, Политика, Клио, Београд, 2004.
  7. Црњански Милош, Путописи II, Београд, 1995, Задужбина Милоша Црњанског: БИГЗ:СКЗ, Београд, 1995.
  8. Црњански Милош, „Рата мора бити“, Политика, Београд, бр. 5297, 1923.
  9. Црњански Милош, „Данашња Пешта“, Политика, Београд, бр. 5298, 1923.
  10. Црњански Милош, „Топографски парламент“, Политика, Београд, бр. 5299, 1923.
  11. Црњански Милош, „Бели господин Хорти“, Политика, Београд, 1923.
  12. Црњански Милош, „Срби у Мађарској“, Политика, Београд, бр. 5306, 1923.
  13. Црњански Милош, „Мртва Сент Андреја“, Време, Београд, 1924.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 821.116.3.41-94.09 Crnjanski M. 231-245