Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТРИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Сажетак

Двадесети вијек је у Сједињеним Америчким Државама донио бројне новине у свим аспектима друштвеног живота укључујући и политику и ангажман у истој. Локалне и државне политике које су до тада биле строго повјераване изабраним чиновницима постале су предмет интересовања новоформираних организација задужених за прикупљање података о политикама, њихово анализирање и, кроз закључке, давање препорука о даљим акцијама потребним за побољшање постојеће или стварање нове политике у одређеној сфери политичког дјеловања.

Сагледавањем једновјековног историјата аналитичких центара у Сједињеним Америчким Државама познатијим под именом „тинк тенкс“ (think tanks) могуће је увидjети како је мјењање политичке и социо-економске климе државе утицало на потребу за прилагођавање оваквих институција што је изњедрило бројне облике дјеловања и нове сфере интересовања аналитичких центара Сједињених Америчких Држава. Поред тога, развој нових технологија наметнуо је и прилагођавање аналитичких центара истим кроз кориштење нових медијума за презентацију постигнућа и заговарање промјена које њихове анализе сматрају потребним.

Кроз анализирање начина дјеловања, утицаја политичких оријентација, презентовања резултата истраживања али и финансијског елемента ових организација добијамо бољи увид у значај оваквих организација у модерним политичким токовима једне од најмоћнијих држава свијета.

кључне речи:

Референце

  Abelson, Donald E. 2018. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes. Montreal, McGill-Queen’s University Press.

  Abelson, Donald E. 2019. From Generation to Generation Reflections on the Evolution of Think Tanks“. International Review of Public Policy, Vol. 1, N°2, 2019.

  Atlantic Council n. d. “About the Atlantic Council.” Poslednji pristup 7. decembar 2023.  www.atlanticcouncil.org/about/.

  Brookings Institution n. d. a. “About Us.” Poslednji pristup 3. decembar 2023. www.brookings.edu/about-us/.

  Brookings Institution n. d. b. “Our History.” Poslednji pristup 28. oktobar 2023. www.brookings.edu/about-us/our-history/.

  McGann, James G. 2007. Think Tanks and Policy Advice in the United States, Academics, advisors and advocates. New York: Routledge.

  McGann, James G. 2020. 2020 Global Go To Think Tank Index Report. Pennsylvania: University of Pennsylvania.

  RAND Corporation n. d. “About the RAND Corporation.” Poslednji pristup 7. decembar 2023. www.rand.org/about.html.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 1/2024 1/2024 УДК 327(73) 119-140