Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АНАЛИЗА НОВОГ ЦРНОГОРСКОГ ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Сажетак

Основ за доношење новог ЗУП-а почива на потпуно измијењеној улози јавне управе. То подразумијева њену поступну, али одлучну трансформацију од управе као инструмента власти ка управи као савременом јавном сервису грађана. Зато је, осим потребе да се реализују предузете политичке и пројектне обавезе, неопходно томе приступити у складу са принципима “европског управног простора”. Нови црногорски Закон о управном поступку има за циљ конституисање добре управе, управе у служби грађана у којој су грађани корисници и наручиоци услуга, а је управа извршилац тих услуга. Поред чињенице да усвајање новог, по свему судећи квалитетног Закона о управном поступку као реформског закона, који Црну Гору приближава свом спољно политичком циљу – чланству у ЕУ, остаје други дио задатка, а то је његова имплементација, као тежи дио мисије уређења односа у области рада јавне управе. У будућности предстоје компликоване промјене, усклађивања и доношење великог броја осталих прописа, како би се омогућила несметана примјена новог Закона о управном поступку.

кључне речи:

Референце

  1. Стеван Лилић, ЗУП и јавни интерес, wеб сите: http://www.publicpolicyinstitute.eu/iz-instituta/autorski-tekstovi/zup-i-javni-interes_36/
  2. Сретен Ивановић, Нови Закон о управном поступку, Коментар са регистром појмова, Подгорица, 2015.
  3. Сретен Ивановић, Нови Закон о управном поступку, Билтен Врховног суда Црне Горе, бр. 2/2014., стр. 24.

  ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ

  1. Закон о управном поступку, “Службени лист Црне Горе”, бр. 056/14, од 24.12.2014.
  2. Закон о измјени Закона о управном поступку, “Сл. лист ЦГ”, бр. 020/15.
  3. Закон о измјени Закона о управном поступку, “Службени лист Црне Горе“, бр. 040/16.
  4. Извјештај са консултативне расправе о предлогу Закона о управном поступку са научним и стручним консултантима, представницима државних органа и представницима нво сектора, Одбора за политички систем, правосуђе и управу Скупштине Црне Горе, одржане 25. септембра 2014. године.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  1. drazencerovic.me
  2. http://www.publicpolicyinstitute.eu/iz-instituta/autorski-tekstovi/zup-i-javni-interes_36/
периодика Администрација и јавне политике 3/2016 УДК 35.077.3(094.5.072)(497.16) 29-41