Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АМЕРИЧКА МИЛИТАРИЗАЦИЈА ЕВРОПЕ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА КАО МАЛИГНА ЕКСПЛИКАЦИЈА КОНТИНУИТЕТА АНГЛОСАКСОНСКИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ДОКТРИНА

Сажетак

У раду ћемо настојати да прикажемо континуитет англосаксонских геополитичких доктрина и стратегије америчког освајања и милитаризације источне и југоисточне Европе у временском континуитету од почетка Хладног рата до данас. Да бисмо разумели и адекватно одговорили на тему и предмет истраживања, уводни део рада посветићемо кључним англосаксонским геополитичким доктринама које су темељ америчке стратегије, унутрашњеполитичког устројства и спољнополитичког наступања. Потом ћемо анализирати хладноратовску поделу света како бисмо лоцирали примену геополитичких доктрина у америчком стратегијском наступању на евроазијском континенту и разлоге за прогресивну милитаризацију света. На крају ћемо анализирати савремене токове у међународним односима како бисмо указали на континуирану примену и иновирање англосаксонских геополитичких доктрина с посебним освртом на ефекте америчког деловања према Србији и српском народу.

кључне речи:

Референце

  • Arne, Vestad. 2008. Globalni Hladni rat. Beograd: Arhipelag.
  • Barnett, Thomas. 2012. „The New Rules: Globalization in a Post-Hegemonic World.“ World Politics Review. https://www.worldpoliticsreview.com/articles/11845/the-new-rules-globalization-in-a-post-hegemonic-world.
  • Bžežinski, Zbignjev. 2001. Velika šahovska tabla. Podgorica: CID. Banja Luka: Romanov.
  • Видојевић, Зоран. 2000. „Глобализација насиља и агресија на СР Југославију.“ Зборник Матице српске за друштвене науке: 101–133.
  • Vudvord, Suzan. 1997. Balkanska tragedija – haos i raspad posle Hladnog rata. Beograd: Filip Višnjić.
  • Gaddis, L. John. 2005. Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War. New York: Oxford University Pres.
  • Гајић, Александар. 2015. У вртлогу транзиције: Србија у савременом свету (2005–2015). Београд: Институт за европске студије.
  • Глишин, Вања. 2019. Балканска геополитичка парадигма. Сремски Карловци: ип Каирос.
  • Гросувр, Анри. 2014. Париз, Берлин, Москва. Нови Сад: Фондација достојанство.
  • Grčić, Mirko. 2000. Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet.
  • Деспотовић, Љубиша. 2012. Српска геополитичка парадигма. Сремски Карловци: ип Каирос.
  • Деспотовић, Љубиша. 2015. Геополитика деструкције. Сремски Карловци: ип Каирос.
  • Деспотовић, Љубиша. 2017. Глобализација и геополитика идентитета. Сремски Карловци: ип Каирос.
  • Деспотовић, Љубиша. 2019. Геополитика Светосавља: српско национално питање у историјском распону од крштене до природне Србије. Сремски Карловци: ип Каирос.
  • Деспотовић, Љубиша, и Јевтовић, Зоран. 2019. Геополитика медија. Сремски Карловци: ип Каирос. Нови Сад: Култура – Полиса.
  • Дугин, Александар. 2004. Основи геополитике, књига I. Зрењанин: Екопрес.
  • Живен, Ерве. 2019. Западни зид није пао. Нови Сад: Нова Европа.
  • Зарић М. Иван. 2015. „Класичне евроатлантске геополитичке теорије: релевантност на почетку 21. века.“ У: „Геополитички положај Србије и Балкана између Евроатлантизма и Евроазијства“, ур. Љубиша Деспотовић и Александар Гајић, посебно издање. Култура полиса (XII): 23-39.
  • Kenedi, Pol. 2003. Uspon i pad velikih sila: ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine, drugo izdanje. Podgorica: CID.
  • Килибарда, Зоран. 2008. Основе геополитике. Београд: Службени гласник.
  • Ковић, Милош. 2018. „Срби и југословенска идеја.“ У: Историја једне утопије, књига II. Београд: Catena Mundi.
  • Makinder, Helford. 2009. Demokratski ideali i stvarnost: studija politike obnove. Beograd: Metaphysica.
  • Matloff, Maurice. 1994. Strategic Planning for Coalition Warfare 1943-1944. Washington D.C.: Center of Military History United States Army.
  • Morgenthau, Henry. 1945. Germany is our problem. First Edition. New York: Harper &Brothers Publishers. New York Times.
  • Pavić, Radovan. 1977. „Militarizacija svijeta i globalno-geostrateške doktrine u doba detanta.“ Politička misao, 14 (2): 251-265.
  • Пављенко, Сергеј. 2019. „Америка наоружава Пољску и гура је у сукоб са Русијом.“ https://www.in4s.net/amerika-naoruzava-poljsku-i-gura-je-u-sukob-sa-rusijom/.
  • Петров, Валерий. 2009. Очерки русскои геополитики. Москва: Троица.
  • Пророковић, Душан. 2012. Геополитика Србије. Београд: Службени гласник.
  • Пророковић, Душан. 2018. „Поглед на Србију из оквира евроатлантизма као геополитичког концепта: зашто српски интереси нису подударни са америчким циљевима?.“ Политика националне безбедности 14 (1): 73-88.
  • Саундерс С., Франсис. 2013. Хладни рат у култури: ЦИА у свету уметности и књижевности. Београд: Досије студио.
  • Степић, Миломир. 2012. Косово и Метохија: постмодерни геополитички експеримент. Београд: Институт за политичке студије.
  • Степић, Миломир. 2016. Геополитика: идеје, теорије, концепције. Београд: Институт за политичке студије.
  • Спутник. 2019. „Руски генерал: НАТО се спрема за велики војни сукоб.“ 18.12.2019.https://rs.sputniknews.com/rusija/201912181121355693-ruski-general-nato-se-sprema-za-veliki-vojni-sukob/.
  • Трипковић, Ђоко. 2018. „Спољни фактори и политичка кретања у Југославији 1945–1955.“ У: Историја једне утопије, књига II. Београд: Catena Mundi.
  • Трифковић, Срђа. 2017. Континуитет хладног рата. Београд: Геополитика.
  • The Truman Doctrine. President Harry S. Truman’s Address before a Joint Session of Congress. March 12, 1947. http://courses.kvasaheim.com/common/docs/truman.pdf.
  • Ulam, Adam. 1973. Expansion  and  Coexistence:  A  History  of  Soviet  Foreign  Policy, 1917-73. New York: Praeger.
  • Fukujama, Frensis. 2002. Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID.
  • Хантингтон, Самјуел. 2000. Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД.
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 УДК: 327::911.3(73)(4)”19/20” 195-217