Tema broja

POLITIČKA NEUTRALNOST, STRATEŠKO ODVRAĆANjE I TERITORIJALNI INTEGRITET REPUBLIKE SRBIJE

AMERIČKA BORBA ZA GLOBALNO LIDERSTVO I STRATEŠKE OPCIJE SRBIJE

Sažetak

Američka borba za globalno liderstvo odvija se kroz napore za očuvanje hegemone pozicije stečene u posthladnoratovskoj eri. U tu svrhu, Sjedinjene Države, nastojeći da očuvaju globalni status quo, u pojedinim regionima, u koje spada i Zapadni Balkan, sprovode politiku koja za cilj ima reviziju zatečenog poretka. Autor članka, upravo u tom kontekstu, a zasnovano na pretpostavci da strukturni podsticaji sa regionalnog i globalnog nivoa dominantno oblikuju spoljnopolitičko ponašanje, analizira strateško pozicioniranje Republike Srbije, određujući ga kao hedžing ili strateško skrivanje. U uvodnom segmentu, analiziraju se savremene turbulencije u međunarodnom sistemu i američka nastojanja da se očuva pozicija sistemskog hegemona. U drugom delu se, putem praćenja procesa i analize sadržaja ključnih strateških dokumenata, istražuju balkanske implikacije američke borbe za očuvanje globalnog liderstva. Treći odeljak bavi se teorijskim određenjima strateških opcija država u međunarodnoj politici, s posebnim osvrtom na mogućnost prilagođavanja strateških koncepata tako da odgovaraju analizi ponašanja malih država kakva je Srbija. Četvrti odeljak određuje hedžing ili strateško skrivanje kao konstantu srpske spoljne politike, da bi se na samom kraju zaključilo da podsticaji za strateško skrivanje ostaju dominantni u okolnostima obnovljenog američkog interesovanja za Balkan, uz mogućnost da dinamika i evropske reperkusije ukrajinskog sukoba izmene trajektoriju srpske spoljne politike.

Ključne reči:

Reference

  • Branković, Živojin. 2020. „Srbiji isporučen prvi deo artiljerijsko-raketnih sistema PVO Pancir-S1.” Tango Six. 23. februar 2020. https://tangosix.rs/2020/23/02/srbiji-isporucen-prvi-deo-artiljerijsko-raketnih-sistema-pvo-pancir-s1.
  • Branković, Živojin. 2021. „Srbija sledeće godine dobija nove Talesove radare za vazdušno osmatranje, javljanje i navođenje.” Tango Six. 23. decembar 2021. https://tangosix.rs/2021/23/12/srbija-sledece-godine-dobija-nove-talesove-radare-za-vazdusno-osmatranje-javljanje-i-navodjenje.
  • Chan, Steve. 2021. “Challenging the Liberal Order: the US Hegemon as a Revisionist Power.” International Affairs 97 (5): 1335–1352. doi: 10.1093/ia/iiab074.
  • Ciorciari, John D. 2019. “The Variable Effectiveness of Hedging Strategies.” International Relations of the Asia-Pacific 19 (3): 523–555. doi: 10.1093/irap/lcz007.
  • Dašić, Marko. 2021. „Odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije u kontekstu rešavanja sporova na Zapadnom Balkanu: istorijske analogije i savremeni problemi.” U Srpsko-američki odnosi: trideset godina od pada Berlinskog zida, ur. Dragan R. Simić, Dragan Živojinović i Stevan Nedeljković, 187–214. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka.
  • Đurđević, Mila. 2021. „Srbija kineske dronove platila 19,3 miliona dolara.” Radio Slobodna Evropa. 18. maj 2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-kina-cena-dronova/31260908.html.
  • European Council. 2003. 2518th Meeting: External Relations. 10369/03 (Presse 166). 16 June 2003. Luxembourg.
  • Gaddis, John Lewis. 2018. On Grand Strategy. London: Allen Lane.
  • Glas Amerike. 2021. „Platinasti vuk: vojnici Srbije, SAD i još osam država na međunarodnoj vežbi.” 11. jun 2021. https://www.glasamerike.net/a/platinasti-vuk-srbija-sjedinjene-drzave-vezba/5925199.html.
  • Historical Office – Office of the Secretary of Defence. 2022. “National Security Strategy.” Last accessed May 5, 2022. https://history.defense.gov/Historical-Sources/National-Security-Strategy/.
  • Igrutinović, Milan. 2019. „Regionalni pristup Trampove administracije Evropi: sanitarni kordon prema istoku i jugoistoku? ” U Kontroverze spoljne politike SAD i međunarodnih odnosa u Trampovoj eri, ur. 89–107. Vladimir Trapara i Aleksandar Jazić. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Kenet N. Volc. 2008. Teorija međunarodne politike. Beograd: Aleksandrija Pres – Centar za civilno-vojne odnose.
  • Kisindžer, Henri. 2011. Da li je Americi potrebna spoljna politika: u susret diplomatiji XXI veka. Beograd: Klub Plus.
  • Korolev, Alexander. 2019. “Shrinking Room for Hedging: System-unit Dynamics and Behavior of Smaller Powers.” International Relations of the Asia-Pacific 19 (3): 419–452. doi: 10.1093/irap/lcz011.
  • Kuik, Cheng-Chwee. 2021. “Getting Hedging Right: a Small State Perspective.” China International Strategy Review 3 (2): 300–315. doi: 10.1007/s42533-021-00089-5.
  • Lišanin, Mladen. 2012. „Spoljnopolitički prioriteti Srbije.” Politička revija 31(1): 201–212. doi: 10.22182/pr.3112012.10.
  • Lišanin, Mladen. 2021. „Dugo putovanje kući: savremeni međunarodni sistem i američko-srpski raprošman.” U Srpsko-američki odnosi: trideset godina od pada Berlinskog zida, ur: Dragan R. Simić, Dragan Živojinović i Stevan Nedeljković, 167–186. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka.
  • Mandelbaum, Majkl. 2006. Treba li svetu Golijat? Kako Amerika deluje kao svetska vlada u 21. veku. Beograd: Filip Višnjić.
  • Miršajmer, Džon. 2017. Tragedija politike velikih sila (izmenjeno i dopunjeno izdanje). Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji – Čigoja štampa.
  • Mitić, Aleksandar. 2022. „Stav NR Kine o Kosovu i Metohiji u kontekstu odbrane međunarodnog prava i širenja interesnih granica.” Vojno delo 74 (3): 17–31. doi: 10.5937/vojdelo2203017M.
  • Porter, Patrick. 2020. The False Promise of Liberal Order: Nostalgia, Delusion, and the Rise of Trump. Cambridge – Medford: Polity Press.
  • Radio-televizija Vojvodine. 2020. „Prve vojne vežbe Vojske Srbije sa Belorusijom i Kinom”. 23. januar 2020. https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/prve-vojne-vezbe-vojske-srbije-s-belorusijom-i-kinom_1086803.html.
  • Schweller, Randall L. 1994. “Bandwagoning for Profit: Bring the Revisionist State Back In.” International Security 19 (1): 72–107. doi: 10.2307/2539149.
  • Schweller, Randall L. 1998. Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler’s Strategy of World Conquest. New York: Columbia University Press.
  • Spektor, Matias. 2023. “In Defense of the Fence Sitters: What the West Gets Wrong about Hedging.” Foreign Affairs 102 (3): 8–16.
  • Šekarić, Nevena. 2019. „Neke karakteristike geopolitičkog okruženja Republike Srbije – bezbednosno-odbrambeni aspekti.” Vojno delo 71(1): 7–21. doi: 10.5937/vojdelo1901007S.
  • Tanjug. 2023. „Ministarstvo odbrane: Zaključkom Vlade taktička vežba Platinasti vuk 23 izuzeta iz moratorijuma”. 10. april 2023. https://www.tanjug.rs/srbija/politika/24256/ministarstvo-odbrane-zakljuckom-vlade-takticka-vezba-platinasti-vuk-23-izuzeta-iz-moratorijuma/vest.
  • The White House. 2022. National Security Strategy. Washington, D.C.
  • Trailović, Dragan. 2020. „Vojna i bezbednosna saradnja Kine i Srbije: pokazatelj nove uloge Kine u Evropi.” Politika nacionalne bezbednosti 18 (1): 125–145. doi: 10.22182/pnb.1812020.6.
  • Unger, David C. 2012. The Emergency State: America’s Pursuit of Absolute Security at All Costs. New York [NY]: The Penguin Press.
  • Vasovic, Aleksandar. 2022. “Serbia considers purchase of Rafale jets from France, president says.” Reuters. April 11th 022. https://www.reuters.com/world/europe/serbia-considers-purchase-rafale-jets-france-president-says-2022-04-11.
  • Vlada Republike Srbije. 2022. „Vlada usvojila Zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost RS.” 27. februar 2022. https://www.srbija.gov.rs/vest/613771/vlada-usvojila-zakljucak-saveta-za-nacionalnu-bezbednost-rs.php.
  • Vojinović, Petar. 2021. „Srbija nabavlja još Erbasovih H145M helikoptera, svi se dižu na HForce 3 nivo, potvrđena nabavka transportnih aviona, ulazi se u viši nivo industrijske saradnje.” Tango Six. 15. oktobar 2021.  https://tangosix.rs/2021/15/10/partner-2021-ekskluzivno-srbija-nabavlja-jos-erbasovih-h145m-helikoptera-svi-se-dizu-na-hforce-3-nivo-potvrdjena-nabavka-transportnih-aviona-ulazi-se-u-visi-nivo-industrijske-saradnje.
  • Vojska Srbije, „Aktivna faza vežbe Slovensko bratstvo.”18. jun 2021. Poslednji pristup 15. oktobar 2022. https://www.vs.rs/sr_lat/vesti/A182E6DBD00011EB8D050050568F5424/aktivna-faza-vezbe-slovensko-bratstvo-2021.
  • Vojska Srbije. 2018. „Počeo Regex 18.” 15. oktobar 2018. https://www.vs.rs/sr_lat/vesti/9E8BA5E0D06611E8A50F0050568F5424/poceo-regex-18.
  • Vojska Srbije. 2022. „Program državnog partnerstva Srbije i Ohaja.” Poslednji pristup 15. oktobar 2022. https://www.vs.rs/sr_lat/medjunarodna-saradnja/saradnja-sa-ohajom/program-drzavnog-partnerstva.
  • Vojska Srbije. 2022a. „Naoružanje Vojske Srbije.” Poslednji pristup 27. septembar 2022. https://www.vs.rs/sr_cyr/o-vojsci/naoruzanje.
  • Volc, Kenet N. 2008. Teorija međunarodne politike. Beograd: Aleksandrija Pres – Centar za civilno-vojne odnose.
  • Walt, Stephen M. 1987. Origins of Alliances. Ithaca [NY]: Cornell University Press, Ithaca [NY].
  • Zorić, Ognjen. 2017. „Vojno balansiranje Srbije: i Rusija i NATO.” Radio Slobodna Evropa. 18. jun 2017. https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-vojne-vezbe-i-sa-rusijom-i-sa-sad/28542142.html.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2023 2/2023 УДК 327(73:497.11)"20" 133-157
ç