Izaberi jezik:
Tema broja

Socijalna politika

ALZHEIMER’S DISEASE AND DEMENTIA – WHAT EVERYONE NEEDS TO KNOW

Sažetak

Prikaz naučne monografije: Steven R. Sabat,
ALZHEIMER’S DISEASE AND DEMENTIA
– WHAT EVERYONE NEEDS TO KNOW,
Oxford, Oxford University Press, 2018.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2019 1/2019 УДК 616.892.3(049.3) 103-107
ç