Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI ZAŠTITE DECE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

ALTERNATIVNO STARANJE ZA DECU MIGRANTE/TRAŽIOCE AZILA BEZ PRATNJE RODITELJA ILI STARATELJA U SRBIJI

Sažetak

Alternativno staranje označava formalni ili neformalni oblik zbrinjavanja deteta/mlade osobe do 18. odnosno 26. godine ukoliko je na redovnom školovanju, koji traje makar jednu noć kada je dete izvan roditeljskog doma, bez obzira na to da li je usledio nakon presude suda ili odluke organa starateljstva, na inicijativu deteta, njegovih roditelja, srodnika ili da je odgajatelj spontano preuzeo na sebe staranje u odsustvu roditelja. Osnovne forme alternativnog staranja su: starateljstvo, rezidencijalni i hraniteljski smeštaj i zasnovane su na porodici ili su nalik porodici. Kroz Srbiju je, od 2015. godine, proputovao veliki broj dece, a među njima veliki je broj bio dece bez pratnje odrasle odgovorne osobe. Za njih je od 2015.godine propisana posebna zaštita, sa naglašenom odgovornosti nadležnih Organa starateljstva za pružanje starateljske zaštite i utvrđivanja najboljeg interesa dece bez pratnje, ali i dužnost da se deca iz ove populacije smeštaju u ustanove socijalne zaštite koje su unapred predviđene za smeštaj maloletnih stranaca. Od 2015. godine do danas, usluge smeštaja za decu migrante/tražioce azila se menjala, ali je od početka akcenat bio na razvijanju alternativnih vrsta smeštaja.
Cilj rada je prikaz i analiza postojećeg sistema alternativne zaštite za maloletne migrante/tražioce azila bez pratnje roditelja ili staratelja i kako se sistem menjao i razvijao od 2015.godine do danas. Rad će se zasnivati na analizi postojeće naučne i stručne literature. Zaključak je da je, i pored uloženih napora da se razvija alternativno staranje za ovu ugroženu kategoriju dece, ovaj vid zaštite i dalje nedovoljno razvijen.

Ključne reči:

Reference

  • Београдски центар за људска праваа „Право на азил у Републици Србији за 2015., 2016., 2017. и 2018. Интернет: http://www.bgcentar.org.rs/izvestaji/
  • Бургунд  Анита, Бранковић Ива, „Заштита деце миграната у Србији – искуства и препоруке“, Социјална политика, Београд, бр. 2/2016, стр. 9 – 24.
  • Kомесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Интернет http://www.kirs.gov. rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2325&date=0, 18/06/2019.
  • Красић Богдан, Милић Николина, Шаховић Влада, „Положај непраћене и раздвојене деце у Србији“, Београдски центар за људска права, Београд, 2017, стр. 20.
  • Милановић Лидија, Перишић Мирослава, Милић Марија, „Стандардне оперативне процедуре: Заштита деце избеглица/миграната, Идеас, Београд, 2016.
  • Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Интернет: https://www.minrzs.gov.rs/sr/projekti/migracije/fond-madad
  • Пакшић Херцег Барбара, Борић Јеђуд Ивана „Needs assessment for capacity building in the protection system of unaccompanied children“, Save the children, Zagreb, 2017, str. 64.
  • Перишић Наталија, „Западно-балканска мигрантска рута: утицај кандидатуре за чланство у Европској унији на позиције Србије”, Политичка Ревија, Београд, бр. 4/2018, стр. 89 – 104.
  • УНИЦЕФ, Интернет: https://www.unicef.org/eca/media/7686/file
  • УНХЦР, Интернет: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html?query=2015%20children%20statistics, 18/06/2019.
  • Dimitiripolou Georgia, Papageorgiou Ioanis, „Unaccompanied minors asylum seekers in Greece“, UNHCR, Athens, 2008, str. 58.
  • Holmes Seith M., Castaneda Heide, “Representing the “European refugee crisis in Germany and beyond: Deservingness and difference, life and death”,  American Ethnologist, Wiley, br. 43 (1)/2016, str. 12.
  • Mitchell Fiona, „The social services response to unaccompanied children in England”, Child and Family Social Work, br 8/2003, str. 179 – 189.
  • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Geneva, „Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum” , 1997., стр. 1
  • Söderqvist Åsa, Sjöblom Yvonne, Bülow Pia, „Home sweet home? Professionals’ understanding of ‘home’ within residential care for unaccompanied youths in Sweden“, Child and Family Social Work, 21(4)/2014, str. 591 – 599.
  • Stanley Cate, „Cold comfort: Young separated refugees in England“,Save the Children UK, London, 2001, str. 43.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2019 3/2019 УДК 314.745.22-058.862:364.65(497.11) 47-64
ç