Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АКТУЕЛНА ГЕОПОЛИТИЧКА ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ: ИЗМЕЂУ АТЛАНТИЗМА, ЕВРОАЗИЈСТВА И КИНЕСКОГ УТИЦАЈА

Сажетак

Полазећи од класичног геополитичког значаја Балкана и места српског народа на њему, рад промишља актуелне геополитичке процесе и утицаје великих сила у региону. Уочавајући не само неспрону превласт атланстиста на Балканском полуострву, већ и пораст утицаја других сила, рад се усмерава на њихове нове енертетско-транспорне стратешке пројекте. У закључном делу рада, анализирају се последице које ови пројекти могу да донесу за српске земље као и могући одговори оних геополитичких актера који желе да спрече њихову реализацију по цену шире регионалне дестабилизације.

кључне речи:

Референце

  • Арежина Сања, „Кинески „Нови пут свиле” и Балкан“, Култура полиса, година 12, Посебно издање, Нови Сад, 2015.
  • Гајић Александар, „САД и распад Југославије – поглед из двадесетогодишње перспективе, Национални интерес 2/2011, год VII, vol. 11, Институт за политичке студије, Београд.
  • Гајић Александар, „Србија и геостратешки интереси великих сила 1914. и 2014. године“, Зборник Србија и политика великих сила 1914-2014 (ур. Ђурић Ж. и Кнежевић М.), Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  • Гајић Александар, „У геополитичком процепу: Србија између ЕУ и Евроазијског савеза“, Зборник радова Србија и евроазијски геополитички простор (ур. Миломир Степић), Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  • Гајић Александар, „ЕУ политика према македонској кризи или пут у катастрофу“, Нови Стандард, 03. Април, 2017.
  • Дугин Александар, Основи Геополитике, Екопрес, Зрењанин, 2004; Тајна Балкана, Зборник, СКЦ, Београд, 1995.
  • Калајић Драгош, „Велике силе против српског народа“, Геополитичка стварност Срба, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
  • Karoly Koscis, Tibor Tiner, „Geopolitic of Pipelines and Eastern Europe with Special Regard of Hungary“, Hungarian Geopolitic Bulletin, Vol 58, no. 1, 2009.
  • Макиндер Халфорд, Демократски идеали и стварност, Метафизика, Београд, 2009.
  • Милетић Андреја, “Искушења геополитичког земљотреса, Геополитичка стварност Срба, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
  • Perišić Srđan, Talović Violeta, „Energetska strategija Rusije i Srbija – eho Južnog toka“, Vojno delo 7/2016, Beograd, 2016.
  • Степић Миломир, „Могућност симбиозе српских и руских геополитичких интереса на Балкану“, Национални интерес бр 1-2/2009, год V, vol 5, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Секуловић Драгољуб, Гиговић Љубомир, „Европска компонента геополитичког положаја Србије“, Војно дело 3/2008, Београд, 2008.
  • Степић Миломир, „Геополитичност ширења ЕУ и положај Србије“, Српска политичка мисао, 1/2010, година 17, свеска 27, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  • Степић Миломир, У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ, Београд, 2001.
  • Степић Миломир, „Срби и етно-демографско окружење – међузависност популационих и геополитичких процеса на Балкану“, Српско питање – геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004.
  • Spykman Nicholas, The Geography of Peace, Harcourt, Brace&Co,, New York, 1944.
  • Spykman Nicholas, America`s Strategy in World Politics: The US and the Balance of Power, Harcourt, Brace&Co,, New York, 1942.
  • Шушић Славољуб, Балкански геополитички кошмар, Војно-издавачки завод ,Београд, 2004.
периодика Политика националне безбедности 2/2018 2/2018 УДК: 327::911.3(497.11) 13-29