Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ТОТАЛИТАРИЗАМ

Сажетак

Након увода, први део рада је посвећен одређењу појмова вештачке интелигенције и тоталитаризма, приликом чега је подвучена важност разликовања садашње (машинско учење) и пројектоване (суперинтелигенција) фазе у развоју вештачке интелигенције, односно ембрионалне (тоталитарни покрет ван власти) и етаблиране (тоталитарни покрет на власти) фазе у развоју тоталитаризма. Други део рада испитује везу између садашњег ступња вештачке интелигенције и ембрионалне фазе тоталитаризма, док трећи део рада анализира потенцијални однос суперинтелигенције и етаблираног тоталитаризма. Показало се, с обзиром на сличности и разлике између ефеката савремене и будуће вештачке интелигенције и ефеката ранијег тоталитаризма, да данас (и колико већ сутра) немамо пуку реплику тоталитарних фаза из ХХ века, већ особене тоталитарне феномене у виду „капиларног тоталитаризма“, односно „хипертоталитаризма“. Прошловековни тоталитаризам, као и данашњи у „капиларној“ варијанти, нису (били) нужно иреверзибилни, али ће „хипертоталитаризам“ то бити. У закључку се предлажу заштитне мере од ризика вештачке интелигенције, у виду начела изузећа по узору на приговор савести.

кључне речи:

Референце

  Видојевић Зоран, „Либерални тоталитаризам“, Социолошки преглед, Институт друштвених наука, Београд, вол. 33, бр. 1-2/1999, 105-123;

  Милашиновић Срђан, „Тоталитаризам и неолиберализам“, Наука – безбедност – полиција, Полицијска академија, Београд, вол. 9, бр. 2-3/2004, 97-124;

  Andrejevic Mark, Automated Media, Taylor & Francis, New York – London, 2020;

  Arendt Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace & Company, London, 1973;

  Arendt Hannah, Essays in Understanding, Schocken Books, New York, 1994;

  Baehr Peter, Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences, Stanford University Press, Stanford, 2010;

  Bansal Ankan, Ranjan Rajeev, Castillo Carlos D. and Chellappa Rama, „Deep CNN Face Recognition: Looking at the Past and the Future“, in: Deep Learning-Based Face Analytics (eds. Nalini K Ratha, Vishal M. Patel and Rama Chellappa), Springer Nature, Cham, 2021;

  Bostrom Nick,  Superintelligence – Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford, 2014;

  Burdman Javier, The Shadow of Totalitarianism, State University of New York, Albany, 2022;

  Crowford Kate, Atlas of AI, Yale University Press, New Haven – London, 2020;

  Darlington Richard B. and Hayes Andrew F., Regression Analysis and Linear Models, Guilford Publications, New York, 2017;

  Desmet Mattias, The Psychology of Totalitarianism, Chelsea Green Publishing, London, 2023;

  Ertel Wolfgang, Introduction to Artificial Intelligence, Springer International Publishing, Cham, 2017;

  Faraoni Stefano, „Persuasive Technology and computational manipulation: hypernudging out of mental self-determination“, Frontiers in Artificial Intelligence, Frontiers, Lausanne – London – Madrid – Beijing, Vol. 6/2023;

  Goodfellow Ian, Bengio Yoshua and Courville Aaron, Deep Learning, The MIT Press, Cambridge – London, 2016;

  Hayek F. A. v., „Scientism and the Study of Society. Part I“, Economica, No. 35/1942, Vol. 9, 267-291;

  Hu Margaret, „Big Data Blacklisting“, Florida Law Review, No. 5/2016, Vol. 67;

  Huang Lei and Peissl Walter, „Artificial Intelligence – A New Knowledge and Decision – Making Paradigm?“, in: Technology Assessment in a Globalized World (eds. Leonhard Hennen, Julia Hahn, Miltos Ladikas, Ralf Lindner, Walter Peissl and Rinie van Est), Springer, Cham, 2023, 175–201;

  Larson Eric J., The Myth of Artificial Intelligence, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge – London, 2021;

  Liao S. Matthew, „A Short Introduction to the Ethics of Artificial Intelligence“, in: Ethics of Artificial Intelligence (ed. S. Matthew Liao), Oxford University Press, Oxford, 2020;

  Marsland Stephen, Machine Learning, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2015;

  Pennachin Cassio and Goertzel Ben, „Contemporary Approaches to Artificial General Intelligence“, in: Artificial General Intelligence (eds. Ben Goertzel and Cassio Pennachin), Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg, 2007;

  Rich Elaine, Knight Kevin and Nair Shivashankar B., Artificial Intelligence, Tata McGrow Hill, New Delhi, 2009;

  Sen Ashish and Srivastava Muni, Regression Analysis, Springer – Verlag, New York, 1990.

  Taulli Tom, Artificial Intelligence Basics, Apress, 2019;

  Ünver Akın, Artificial Intelligence, Authoritarianism and the Future of Political Systems, Centre for Economics and Foreign Policy Studies, Istanbul, 2018;

  Weikart Richard, „The Role of Darwinism in Nazi Racial Thought“, German Studies Review, No. 3/2013, Vol. 36, 537-556;

  Weizenbaum Joseph, Computer Power and Human Reason, W.H. Freeman & Company, New York, 1976;

АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 1/2024 1/2024 УДК 004.8:321.64 83-101