Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Сажетак

Мировне операције (мултинационалне операције) су један од инструмената за решавање криза у свету и спречавање оружаних сукоба који угрожавају глобални мир и безбедност. У раду се наводи да је учешће Војске Србије у мисијама УН допринело очувању мира у свету и донело позитивне користи за земљу. Наиме, Војска Србије баштини традицију вишегодишњег учешћа у мировним операцијама УН и ЕУ. Најпре се даје преглед најважнијих доприноса Републике Србије мировним операцијама, фокусирајући се на важну улогу коју ова активност има у остваривању циљева спољне политике, националном развоју и међународним односима. Након тога следи представљање националног законодавства које регулише учешће Војске Србије у мировним операцијама. Стога су мировне операције препознате као вид мултилатералног механизма за остваривање сарадње Републике Србије и УН/ЕУ и допринос изградњи поверења и позиције поузданог партнера у међународним односима. Теорија међународних односа која објашњава такве поступке држава је реализам. У складу са реалистичком школом мишљења, државни национални интереси за учешће у мировним операцијама су питања војне безбедности, национални и стратешки интереси, надаље економски интереси, као и повећање кредибилитета и моћи државе у међународним односима.

Полазећи од тога да је глобална безбедност свеобухватна и недељива, државе су још више заинтересоване за учешће у мировним операцијама и то виде као своје националне интересе и елемент спољне и безбедносне политике. Ово је полазна претпоставка на којој аутори заснивају своју анализу изнету у раду.

На тај начин Република Србија је препознала и могућност ангажовања снага и капацитета Војске Србије у мултинационалним операцијама у изградњи поверења и позиције поузданог партнера у међународним односима. Схватање да је глобална безбедност једна и недељива је полазна основа за допринос Републике Србије очувању мира и стабилности у региону и свету и активан утицај на актере међународних односа да се важна међународна питања решавају ненасилним путем. Из анализе коју су аутори спровели може се закључити да слањем трупа у мировне операције у иностранству Република Србија: показује спремност и пре свега способност да допринесе очувању међународне безбедности и стабилности; пројектује позитивну слику земље као одговорне нације спремне да делује у интересу светског мира; повећава утицај земље не само у систему УН и ЕУ, већ и у земљи домаћину и региону у коме је ангажована – укључујући промоцију економских интереса. На тај начин мировне операције постају одраз кредибилитета државе и елемент спољне политике државе у међународним односима.

Учешће Србије у мировним операцијама има стратешки значај на више начина. Као прво аутори истичу посвећеност земље међународној и регионалној стабилности и безбедности, што може помоћи у спречавању ширења сукоба и кризе ван њених граница. Надаље, аутори истичу да учешће Србије шаље сигнал да је посвећена придржавању међународних норми и стандарда и може помоћи у изградњи поверења у суседним земљама и међународним односима у целини. Аутори као посебну и додатну вредност истичу да учешће Републике Србије у мировним операцијама може да обезбеди драгоцено искуство и обуку њених оружаних снага, унапређујући њихове вештине и професионализам, што може допринети укупним одбрамбеним способностима земље. Ово је посебно важно с обзиром на тежњу Републике Србије да се придружи ЕУ, у којој се све више наглашава значај јаких одбрамбених и безбедносних снага и капацитета.

кључне речи:

Референце

  Blagojević, Veljko. 2022. “Strateško promišljanje vojne neutralnosti Srbije: mogućnosti, izazovi i rizici.” Srpska politička misao, posebno izdanje 2022: 123-146.

  Chun, Kwang Ho, and Eugene Lee. 2016. “Serbian Accession to the EU and CSDP Engagement: Crisis Management in Reworking.” The Journal of Eurasian Studies 13 (1): 213-232.

  Constitution of the Republic of Serbia. “Official Gazette of the Republic of Serbia”. No. 98/06.

  Cronin, Bruce. 2010. “Security Regimes: Collective Security and Security Communities.” Oxford Research Encyclopedia of International Studies.

  Defense Strategy of the Republic of Serbia. “Official Gazette of the Republic of Serbia”. No. 94/19.

  Fang, Songying, Xiaojun Li, and Fanglu Sun. 2018. “China’s Evolving Motivations and Goals in UN Peacekeeping Participation.” International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis. 73 (3): 464–473.

  Findlay, Trevor. 1996. “The new peacekeeping and the new peacekeepers”. In Challenges for the New Peacekeepers, ed. Trevor Findlay, 1-31. Oxford: Oxford University Press.

  Hutabarat, Leonard F. 2014. “Indonesian Participation in the UN peacekeeping as an Instrument of Foreign policy: Challenges and Opportunities.” Jurnal Global dan Strategis (Global & Strategis), 8 (2): 183-199. ISSN 1907 9729.

  Ignjatijević, Marija. 2018. The importance of building interoperability of Serbian Armed Forces for participation in multinational operations. Belgrade: Belgrade Centre for Security Policy.

  Ishizuka, Katsumi. 2003. “Peacekeeping and National Interests: Positive Factors Influencing Potential Contributing States.” Kyoei University Repository (2003): 1-40.

  Jukić, Jadranko K., Rade V. Slavković, and Aleksandar D. Dumić, 2017. “Impact of the geopolitical environment on the execution of the UNIFIL multinational operation in Lebanon.” Vojno delo. 69 (3): 28-42.

  Law on Defense, Accessed March 10, 2022. https://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/zakoni/Law%20on%20Defense.pdf.

  Law on the Serbian Armed Forces, “Official Gazette of the Republic of Serbia”, No. 116/07 and 88/09 and in the “Official Military Gazette”, No. 34/07 and 31/09.

  Law on Engagement of the Serbian Armed Forces and other Defence Forces in Multinational Operations outside the borders of Republic of Serbia, “Official Gazette of the Republic of Serbia”. No. 88/09.

  Meiske, Maline, and Andrea Ruggeri. 2017. “Peacekeeping as a Tool of Foreign Policy.” In Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford: Oxford University Press.

  Milošević, Marko. 2014. “Serbian civilian capacities for peace operations: untapped potential.” Journal of Regional Security. 9(2): 165-183.

  Ministry of Defence. 2015. “Visiting Serbian peacekeepers in the UNIFIL mission in South Lebanon, 26.09.2015.” Accessed 25 May 2022. https://www.mod.gov.rs/eng/8772/u-poseti-srpskim-mirovnjacima-u-misiji-unifil-na-jugu-libana-8772.

  Ministry of Defence. 2022. “Ceremony to mark Peacekeeping Operations Centre Day and 20th anniversary of Serbian Armed Forces’ participation in multinational operations, 17.11.2022.” Accessed 13 November 2023.  https://www.mod.gov.rs/eng/19451/obelezen-dan-centra-za-mirovne-operacije-i-20-godina-ucesca-vojske-srbije-u-multinacionalnim-operacijama19451

  Multinational operations, Multinacionalne operacije. Accessed 23 November 2022. http://www.mnop.mod.gov.rs/

  National Action Plan [NAP] for the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 – Women, Peace and Security in the Republic of Serbia (2017–2020), Accessed 18 May 2023. http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2020/12/Serbia_NAP-1.pdf.

  National Security Strategy of the Republic of Serbia. 2021. The Republic of Serbia, Ministry of Defence, Defence Policy Sector, Strategic Planning Department. Belgrade. Accessed 11 December 2023. https://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/2021/Prilog2-StrategijaNacionalneBezbednostiRS-ENG.pdf

  Neack, Laura. 1995. „UN peace-keeping: In the interest of community or self?.” Journal of Peace Research. 32(2): 181-196.

  Parliamentary Assembly of BiH, “Procedura upućivanja pripadnika oružanih snaga u misije u inozemstvu, komparativni pregled, 2011.” Accessed  November 22, 2022. https://www.parlament.ba/Publication/Read/3957?title=procedura-upucivanja-pripadnika-oruzanih-snaga-u-misije-u-inozemstvu-&pageId=0.

  Peacekeeping Operations Centre, Serbian Armed Forces. 2022. Accessed  November 20, 2022. https://www.vs.rs/en/units/serbian-armed-forces/general-staff/operations-department-j3/peacekeeping-operations-centre

  Peacekeeping Operations Centre, Serbian Armed Forces. 2023. Presentation by LtCol Marko Marjanović, 24/11/2023.

  Pugh, Michael. 2004. “Peacekeeping and critical theory.” International peacekeeping 11(1): 39-58.

  Radojević, Slobodan, Šoškić, Svetislav, & Radić, Goran, 2017. “Analysis of Serbian military riverine units’ capability for participation in the United Nations peacekeeping operations.” TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 11(2): 371-376.

  Serbian Armed Forces [SAF]. n. d. a. “Missons and tasks.”, Accessed October 12, 2023.  https://www.vs.rs/en/about-saf/who-we-are/missions-and-tasks.

  Serbian Armed Forces [SAF]. n. d. b.  “Peacekeeping Operations Centre”. Accessed  November 11, 2022. https://www.vs.rs/en/units/serbian-armed-forces/general-staff/operations-department-j3/peacekeeping-operations-centre.

  Simić, Dragan R., 2002. Nauka o bezbednosti: savremeni pristupi bezbednosti, Belgrade: Official Gazette of the Federal Republic of Yugoslavia and the Faculty of Political Sciences

  Szilvágyi, Tibor, 2020. “Serbia’s Military Neutrality and What Is behind It.” National Security Review. Issue 1: 100-128.

  United Nations [UN]. 2008. United Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines. United Nations: The Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field Support.

  United Nations Peacekeeping [UN Peacekeeping]. 2021. “United Nations thanks Serbia for its contribution to peacekeeping.” Accessed  June 10, 2022. https://serbia.un.org/en/135770-united-nations-thanks-serbia-its-contribution-peacekeeping.

  United Nations Peacekeeping [UN Peacekeeping]. n d. “What is peacekeeping.”, Accessed October 22, 2023. https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping.

  United Nations Peacekeeping [UN Peacekeeping]. 2023. “What peacekeeping does”, Accessed December 15, 2023. https://peacekeeping.un.org/en

  Žižić-Borjanović Slavica, and Ljiljana Vučković-Dekić, 2009. “An act of humanity.” Vojnosanitetski pregled. 66(3): 253-254.

  Zotović, Mileva, 2018. “The second mission of the Serbian Armed Forces: Genesis, characteristics and media treatment.” Vojno delo 70 (1): 63-77.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 1/2024 1/2024 УДК 355.1:355.357(=163.41)(497.11) 141-160