Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНА КОХЕЗИЈА, КУЛТУРНИ УТИЦАЈИ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ У XXI ВЕКУ. СЛУЧАЈ РУСИЈЕ

Сажетак

Главни циљ истраживања овог чланка био је да се процени природа и начин трансформације политичког система Русије током последњe 23 године. Процес трансформације који се тамо одвија, анализиран је у контексту парадигме Трећег таласа Семјуела Хантингтона, која је, по мишљењу аутора, највише одговарала променама које су се дешавале у Руској Федерацији после 2000. године. У вези сa наведеним, покушано је да с одговори на следећа истраживачка питања: Прво, која је била специфичност демократизације политичког система у последње 23 године у Русији? Друго, да ли је у првим деценијама 21. века почео де факто повлачење од демократизације? Треће, да ли се политички систем Руске Федерације сада може сматрати потпуно ауторитарним? Демократска трансформација у Русији у блиској будућности оцењује се као проблематична, а могући сценарио таквих догађаја тренутно делује нерепрезентативно. Као што се може видети из дубинске анализе, демократизација није стање које се постиже једном за свагда, то је изузетно сложен процес и захтева стално, систематско усавршавање и учешће грађана, чиме се политички систем Русије још увек не одликује. Истраживачке методе које је аутор користио при писању овог чланка биле су студија случаја, метода доношења одлука и систематске методе.

кључне речи:

Референце

  Ágh, A. 1998. Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

  Ágh, A. 1998. The Politics of Central Europe. Praha: Metropolitan University Prague.

  Antoszewski, A. 1999. “Proces i zmiana polityczna.” In Studia z teorii polityki, A. Jabłoński & L. Sobkowiak (eds.).  Wrocław: University of Wrocław Press.

  Antoszewski, A. 2015. “Normatywne i empiryczne teorie demokracji.” Politeja 4 (36).

  Bartnicki, A. 2010. “Wybrane problemu rosyjskiego quasi-autorytaryzmu Studia.” Politologiczne 18: 219–220.

  BBC Russian. n.d. „Путинский Петербург.” Poslednji pristup 25. novembar 2021.

  Bujwid-Kurek, E. And D. Mikucka-Wójtowicz. 2015. Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki. Kraków: Jagiellonian University Press.

  Czachor, R. 2015. Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wrocław: Wrocław University Press.

  Czachor, R. 2018. “Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji o władzę w postradzieckich systemach autorytarnych.” Politeja 4 (55): 177–192.

  DW.com. 2012. „Марш миллионов вылился в массовые столкновения и срыв митинга.” Posednji pristup 5. april 2022. https://www.dw.com/ru/марш-миллионов-вылился-в-массовые-столкновения-и-срыв-митинга/a-15932992.

  Federal Law “On Amendments to the Federal Law “On General Principles of Organisation of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Constituent Entities of the Russian Federation” and the Federal Law “On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in Referendums of Citizens of the Russian Federation” of 02.05.2012 N 40-FZ (latest version). April 04 2022. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129119/.

  Federal Law “On Political Parties” of 11.07.2001 N95-FZ. November 25 2021. http://kremlin.ru/acts/bank/17169.

  Federal Law No. 41-FZ of 02.05.2012 “On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with Reducing the Minimum Percentage of Voters’ Votes Required for Admission to the Distribution of Deputies’ Mandates in the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation”. April 25 2022. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102071991&backlink=1&&nd=102151262.

  Federal Law of 02.04 2012 N 28-FZ “On Amending the Federal Law “On Political Parties” (as amended). April 04 2022. https://base.garant.ru/70156286/.

  Federal Law of 30.06.2006 On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Part of Cancelling the Form of Voting Against All Candidates (Against All Candidate Lists). November 25 2021. https://rg.ru/2006/07/15/golosovanie.html.

  Federal Law of 5 December 2006 N 225-FZ On Amending the Federal Law “On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in Referendums of Citizens of the Russian Federation” and the Civil Procedure Code of the Russian Federation. November 25 2021. https://rg.ru/2006/12/07/vybory-izm.html.

  Forsal.pl. 2018. „Медведев: Давни либерал, лоялни сојузник Путина. Ким јесте Дмитриј Медведев?” Poslednji pristup 4. april 2022. https://forsal.pl/artykuly/1122159,miedwiediew-dawny-liberal-lojalny-sojusznik-putina-kim-jest-dmitrij-miedwiediew-sylwetka.html.

  Freedom House. 2005. „Freedom in the World 2005.” Freedom House. Posednji pristup 14. januar 2022. https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/2005.pdf.

  Freedom House. 2022. „Freedom in the World 2022.” Freedom House. Poslednji pristup 29. јул 2023. https://freedomhouse.org/report/freedom-world#Data.

  Freedom House. 2022. „Nations in Transit 2022. Russia.” Freedom House. Poslednji pristup 29. jul 2023. https://freedomhouse.org/country/russia/nations-transit/2022.

  Grani.ru. 2011. „Марш миллионов вылился в массовые столкновения и срыв митинга.” Poslednji pristup 5. april 2022. https://graniru.org/Politics/Russia/activism/m.193917.html.

  Grzywna P., Lustig J., N. Stępień-Lampa N., and B. Zasępa. 2017. Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr hab. Marianowi Mitrędze. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

  Huntington S. 1995. Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Isajew B., and N. Baranow. 2008. Stosunki polityczne i proces polityczny we współczesnej Rosji. Moskwa: Moscow State University Press.

  Jendrysko, J. 2016. “Rola Jednej Rosji na rosyjskiej scenie politycznej.” Studia Politicae Universitatis Silesiensis 17: 143.

   Lachowicz, W. 2014. “Reżim polityczny „demokracji zarządzanej” w Rosji: współczesne wyzwania dla transformacji. Dziennik Rady Najwyższej Ukrainy 4: 121–122.

  Linz J.J. and A. Stepan A. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-communist Europe. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press.

  Morlino, J. 2011. Changes for Democracy. Actors, Structures, Processes. New York: Ocford University Press.

  Potulski,  J. 2012. “Rosja w poszukiwaniu modelu reżimu politycznego – „poliarchia zachodnia” czy „azjatycka demokracja”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne (3).

  President of the Russian Federation. 2000. Decree N 849 “On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the Federal District.” November 15 2021. http://sfo.gov.ru/polpred/polpred/doc5/.

  President of the Russian Federation. 2004. Decree N 1603 “On the Procedure for Consideration of Candidates for the Position of the Highest Official (Head of the Highest Executive Body of State Power) of the Subject of the Russian Federation.” November 25 2021. http://kremlin.ru/acts/bank/21806.

  Przeworski, A. 1991. Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

  Radio Free Europe/Radio Liberty. 2006. „Текст статьи.” Poslednji pristup 25. maj 2022. https://pressroom.rferl.org/a/1105888.html.

  Reporters Without Borders. 2006. „2006 World Press Freedom Index.” Posednji pristup 25. novembar 2021. https://web.archive.org/web/20061127153021/http://www.rsf.org/article.php3?id_article=17476.

  Reporters Without Borders. 2008. „2008 Press Freedom Index.” Posednji pristup 25. novembar 2021. https://web.archive.org/web/20090607100340/http://www.rsf.org/en-classement794-2008.html.

  ResearchGate. 2015. „Демократично-авторитарная гибрида: редефиниция категории теоретической.” Poslednji pristup 25. мај 2022. https://www.researchgate.net/publication/283481910_Demokratyczno-autorytarna_hybryda_redefinicja_kategorii_teoretycznej.

  Resolution of the CEC of the Russian Federation No. 56/541-7 of 23 September 2016 “On Establishing the General Results of the Election of Deputies to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the Seventh Convocation.” May 04 2022. http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/23/56-541-7.html.

  Resolution of the CEC of the Russian Federation No. 61/467-8 of 24 September 2021 “On Establishing the General Results of the Election of Deputies to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the Eighth Convocation.” May 04 2022. http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/p_itogi/.

  Resolution of the Central Election Commission of the Russian Federation of 9 December 2011 No. 70/576-6, Moscow “On the results of the election of deputies to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the sixth convocation. Moscow “On the results of the election of deputies to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the sixth convocation.” April 04 2022.  https://docs.cntd.ru/document/902316731.

  Resolution of the Central Election Commission of the Russian Federation “On the Results of the Election of the President of the Russian Federation” http://cikrf.ru/analog/prezidentskiye-vybory-2018/itogi-golosovaniya/  (date of access 17-05-2022).

  Shevtsova, L. 2010. Samotnie państwo. Dlaczego Rosja nie stała się Zachodem i dlaczego jest jej ciężko z Zachodem. Moskwa: Carnegie Moscow Center.

  Słowikowski, M. 2010. “Rozważania nad naturą reżimu politycznego Rosji.” In Rosja. Refleksje o transformacji,  S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), 33–60.

  Text of the adopted law sent to the Federation Council (State Duma Committee on State Construction and Legislation. May 17 2022. https://sozd.duma.gov.ru/download/7E417C45-0EA2-4755-B26B-6C841FA60BCB.

  The Constitution of the Russian Federation 1993. July 27 2023. http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm.

  The Economist Intelligence Unit. 2022. „Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine.” Poslednji pristup 27. jul 2023. https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGKV6hEWPBYk33hD9noCJPpu2O7o-4M8Rvi76pmDQQlZcVTYDjUDlJLDI5EFxR8SYAdh0xNlTo4Fe6yake3lToz4Og9g9e9TjaJbmIA-kuHE1ddLw&ref=spectacles.news.

  Whitehead, L. 2002. Democratization. Theory and Experience. Oxford: Oxford University Press.

  YouTube. 2020. „ Как Путин 20 лет говорил, что Конституцию менять не будет // Дождь.” Poslednji pristup 30. novembar 2021. https://www.youtube.com/watch?v=y0v7001OW4Q

  Аргументы и Факты. 2012. „Текст статьи.” Poslednji pristup 25. novembar 2021. https://aif.ru/politics/world/35455.

  Восточноевропейский институт. 2022. „Авторитаризм России и Китая – все большая проблема.” Poslednji pristup 17. maj 2022. https://wei.org.pl/2022/blogi/bezpieczenstwo/agnes-tycner/autorytaryzm-rosji-i-chin-coraz-wiekszym-problemem/.

  Государственная Дума. 2007. „История Государственной Думы.” Poslednji pristup 30. novembar 2021. http://duma11.ru/history_index.php3.

  Коммерсантъ. 2020. „Текст статьи.” Poslednji pristup 25. novembar 2021. https://www.kommersant.ru/doc/4302515.

  Российская газета. 2004. „Губернаторы.” Posednji pristup 25. novembar 2021. https://rg.ru/2004/12/01/gubernatori.html.

  Российская газета. 2006 „Свобода слова в России.” Posednji pristup 25. novembar 2021. https://rg.ru/2006/06/06/svoboda.html.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 1/2024 1/2024 UDC 321.7 101-117