Изабери језик:
Тема броја

ЦРКВА, ВОЈСКА, НАЦИЈА – ТРИ „ТАЧКЕ ОСЛОНЦА“ У ВРЕМЕНУ КРИЗЕ

ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА СЛОБОДЕ: ТРИ РАЗЛИЧИТА ПРИСТУПА

Сажетак

Предмет овог рада јесте темељно разматрање појма слободе. Ауторка полази од Берлиновог разликовања позитивног и негативног схватања слободе, како на историјском, тако и на појмовном плану. У том смислу, најпре ће бити представљено Берлиново одређење позитивне и негативне слободе, као и разлози на основу којих се ови концепти могу сматрати логички независним. Ауторка затим анализира Макеламову критику Берлиновог схватања о постојању два различита концепта слободе у виду тезе о постојању само једног појма слободе. Овом приликом биће приказано Макеламово схватање слободе као тријадичне релације, односно његов став о могућности јединственог формалног приказа свих смислених исказа о слободи. Након Макеламове критике, ауторка анализира још једну релевантну критику Берлиновог становишта. Реч је о критици из угла републиканског разумевања слободе – у виду Скинерове тезе о постојању трећег појма слободе. Том приликом биће разматрано Скинерово схватање слободе као одсуства политичке и друштвене зависности. Циљ рада се састоји у томе да горе поменуте критике прикажемо као неуспешне, односно да пружимо разлоге на основу којих се Берлинова теза о постојању два различита појма слободе може сматрати оправданом. Коначно, ауторка ће настојати да образложи релевантност одређења појма слободе у оквиру ширих моралних и политичких расправа.

кључне речи:

Референце

  Berlin, Isaija. 1992. Četiri ogleda o slobodi. Beograd: „Filip Višnjić”.

  Berlin, Isaiah. 1980a. “Logical Translation.” Concepts and Categories,
  Philosophical Essays: 56–80. Oxford: Oxford University Press.

  Berlin, Isaiah. 1980b. “The Purpose of Philosophy.” Concepts and Categories, Philosophical Essays: 1–11. Oxford: Oxford University Press.

  Berlin, Isaiah. 2013. “The Pursuit of the Ideal.” The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas: 1–20. Princeton University Press.

  Gaus, Gerald F. 2000. Political Concepts and Political Theories. Oxford: Westview Press. Gray, John N. 1980. “On Negative and Positive Liberty.” Political Studies 28 (4): 507–526.

  Hobs, Tomas. 2011. Levijatan. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. 30: 68–96.

  Kant, Imanuel. 1974. Um i sloboda. Beograd: Mladost.

  MacCallum, Gerald C. 1967. “Negative and Positive Freedom.” The Philosophical Review 76 (3): 312–334.

  Kukathas, Chandran. 1994. “Defending Negative Liberty.” Policy 10 (2): 22–26.

  Oppenheim, Felix. 1961. Dimensions of Freedom. New York: St. Martin’s Press.

  Oppenheim, Felix. 1973. “Facts and Values in Politics.” Political Theory 1: 54–78.

  Skinner, Quentin. 2002. “A Third Concept of Liberty.” Proceedings of the British Academy 117: 237–268.

  Svift, Adam. 2008. Politička filozofija. Beograd: CLIO.

  Stivenson, Čarls. 1977. „Ubeđivačke definicije.” Treći program (32):285–305.

  Stančić, Višnja. 2020. „O opravdanosti distinkcije između pojmova pozitivne i negativne slobode.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Filozofski fakultet.

периодика НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 3/2023 3/2023 УДК 17:316.42 7-21