Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

USTAVNI OSNOVI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Sažetak

Osnovni uslov i cilj svake državne politike je opstanak države i društva u celini. Jedan od najvažnijih uslova za opstanak društva i države pored neophodnog razvoja demokratije i demokratskih institucija danas je izraženo postala potreba za stvaranjem zdrave životne sredine kao jednog od najznačajnijih kapaciteta savremenog razvoja Srbije. U tom smislu svrha svih delovanja državnih institucija, političkih stranaka itd. u Srbiji, mora biti usmerena ka ostvarivanju ovog plana.Uradu se ukazuje na stavove političkih partija prema životnoj sredini, koji najčešće u predizbornim kampanjama predstavlja jedan od njihovih najznačajnijih atribu­ta. Međutim, realnost ukazuje da mnoge političke stranke pa čak i neke od državnih institucija, na čijem čelu su najčešće predstvnici političkih stra­naka, znatno odstupaju od proklamovanih ciljeva datih u predizbornoj kampanji.

Ključne reči:

Reference

  1. Богдановић Славко, Заштита животне средине Републике Србије, Нови Сад, 2008.
  2. Ђармати Ш., Јаковљевић В., Цивилна заштита у СР Југославији, Београд, 1996.
  3. Ђорђевић М. и други, Цивилна одбрана, Филолошки факултет, Београд, 1995.
  4. Ђукановић М., Еколошки изазов, Елит, Београд, 1991.
  5. Ђукановић М., Животна средина и одржив развој, Елит, Београд, 1996.
  6. Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, Београд, бр. 135/04.
  7. Јолџић В., Еколошка политика, Београд, 2008.
  8. Јолџић Владан, Еколошко право, Београд, 1998.
  9. Килибарда Крсто, Морално еколошка култура, Драганић, Београд, 1998.
  10. Малиш-Сазевска Марина, Еколошки криминалитет, График Принт, Скопље, 2007.
  11. Марковић Слободан, Моћ отпада у цивилном друштву, Графика, Шабац, 2006.
  12. Милановић С. Б., Еколошка економија, Факултет заштите на раду, Ниш, 2000.
  13. Милошевић Зоран, Демократија и капацитети политичких институција, Политичка ревија, бр. 1, ИПС, Београд, 2011.
  14. Ракић М., Ђорђевић М., Превенција угрожавања животне средине у функцији развоја друштва, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  15. Ракић М., Безбедносна превентива – стање и перспективе едукације субјеката безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  16. Ракић М., Безбедносна превентива, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  17. Тодић Д., В. Вукасовић, Еколошка криза у свету и одговорност међународне заједнице, Београд, 2002.
  18. Тодић Д., В. Вукасовић, Међународне организације и међународна сарадња у области заштите животне средине, Београд, 1999.
  19. Тодић Д., Савремена политика и право животне средине, Београд, 2002.
PERIODIKA Politička revija 2/2012 УДК: 342.4(497.11):349.6 245-262
ç