Izaberi jezik:

Učešće dr Aleksandre Kolaković na tribinama i konferenciji u Parizu

Dr Aleksandra Kolaković, viša naučna saradnica Instituta za političke studije
učestvovala je 26. aprila 2023. godine na tribini Pisma i dnevnici Holokausta: Hilda Dajč i
Elen Ber/Staro Sajmište i Dransi/ Les lettres et les journaux de la Shoah: Hilda Dajc et Hélène
Berr/Judenlager Semlin et Drancy. Tribina je održana u Kulturnom centru Srbije u Parizu uz
učešće prof. dr Nevene Daković (FDU), dr Milovana Pisarija (IFDT) i dr Borisa
Petrovića (Pariz IV, Sorbona). Izlaganja učesnika obuhvatila su istorijat dva logora,
komparativnu analizu života, stradanja i rukopisa Elen Ber i Hilde Dajč i teorije žrtve i
žrtvovanja u Holokaustu i Drugom svetskom ratu kao dela nacionalnog pokretačkog mita.
Razgovor je pratila vizuelna prezentacija, a potom je usledila debata sa učešćem publike
kada je tema proširena na teme kulture sećanja, pitanja stradanja u Jasenovcu i načela
mameorijalizacije Starog Sajmišta.

Dr Aleksandra Kolaković je 1. i 2. juna 2023. godine učestvovala na
međunarodnoj naučnoj konferenciji Editing in exile from and within East-Central Europe
under authoritarian regimes (1918–1989), čiji je i član naučnog odbora. Ovom prilikom
je izložila svoja istraživanja na temu „The Yugoslav political diaspora in Europe
(1945–1989): the power of the written word beyond the homeland“ u Maison de la Recherche
de l’INALCO. Uporedo, dr Kolaković je učestvovala i na okruglom stolu Exils
d'Europe médiane: un phénomène éditorial (1918–1989) u Kulturnom centru Češke u
Parizu. Pored učesnika iz Francuske, bilo je učesnika iz Češke, Kanade i Ukrajine.
Tokom boravka dr Kolaković je istraživala u bibliotekama i arhivima, a
obavila je i radne sastanke sa partnerima na zajedničkim projektima.

Galerija

ç